Cumelabedrijven op Innovatiefestival Gevaarlijke Stoffen

20 maart 2019
Om bedrijven te helpen om veiliger te werken met (gevaarlijke) stoffen, stimuleert Nederlands Focal point het delen van kennis en goede praktijken: tussen bedrijven, branches in Nederland en op Europees niveau. Tijdens de Goede Praktijken Competitie worden goede praktijken ingediend. De uitreiking van de prijs werd gehouden op het Gevaarlijke Stoffen Innovatie Festival op 14 maart jl. Ook de cumelasector was hier vertegenwoordigd.

De Samenwerking BV en Loonbedrijf Thijssen hebben op uitnodiging van TNO als een van de genomineerden voor de competitie deelgenomen aan het festival. Het festival werd georganiseerd door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bezoekers van de beurs hebben kennis kunnen maken met de stand der techniek om blootstelling aan chemie te beperken, minimaal gebruik van chemische stoffen en water en verbetering van de biodiversiteit.

Al werden zij niet de winnaar, de cumelabedrijven hebben laten zien wat de mogelijkheden zijn van de Nederlandse landbouw op het gebied van precisielandbouw en chemie/gewasbescherming.

De winnaars, Volandis en Mansholt BV, ontvingen een cheque van € 2.000 uit handen van staatssecretaris Tamara van Ark. Daarnaast zijn zij nu de Nederlandse inzending voor de prestigieuze European Good Practice Award, de Europese finale die aankomende november in Bilbao (Spanje) plaatsvindt.
 

Auteur: Ira van Dijk