Green Deal sportvelden gestart

22 oktober 2015
Vandaag hebben vertegenwoordigers van sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties de Green Deal over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden ondertekend. Namens CUMELA Nederland heeft Hannie Zweverink de Green Deal ondertekend. Met de ondertekening van de Green Deal zetten deze partijen in op minder schadelijke vormen van terreinonderhoud bij onder andere onkruid- en schimmelbestrijding en gaan ze ervaringen hierover met elkaar delen.

Vanaf 2016 wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden op verhardingen. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. Onder meer sportvelden en recreatieterreinen blijven echter nog uitgezonderd van dit verbod, omdat het niet goed mogelijk is om het onderhoud ervan volledig zonder de bestaande middelen te doen. Maar ook hier moet het gebruik worden teruggebracht.

Afspraken Green Deal
De betrokken partijen willen meewerken aan het afbouwen van hun bestrijdingsmiddelengebruik. Met het sluiten van de Green Deal wordt er ingezet op alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. Zij werken samen om goede voorbeelden te verzamelen en met innovatie knelpunten op te lossen.

CUMELA Nederland
De brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra wil als branchevereniging van uitvoerende aannemers een bijdrage leveren aan een gezonde groene omgeving. Het is niet altijd aan de leden van CUMELA Nederland om te bepalen hoe, maar wel om het verantwoord en professioneel te doen. Cumela-ondernemers kunnen goede voorbeelden van het beheer van sportvelden zonder of met minimale inzet van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan te dragen. Verder ziet de brancheorganisatie een rol  voor haar om mee te denken in innovatietrajecten, bijvoorbeeld door aanpassingen aan machines, het aandragen van lessen uit de landbouw als het gaat om inzet van GPS, sensoren, drones en dergelijke.

Auteur: Jan van der Leij
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu