Wat doet CUMELA rond de PAS-problemen?

11 september 2019
De stikstof-uitspraak heeft grote gevolgen voor opdrachtgevers van de cumelaleden. CUMELA Nederland zet zich daarom in om te helpen zoeken naar een oplossing voor de problemen die er ontstaan zijn sinds de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afkeurde. "Zodra er zicht komt op oplossingen volgt er meer informatie."

De stikstofemissies in Nederland zijn te hoog. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat hier voorzieningen voor had is echter door de Raad van State afgekeurd. Daardoor dreigt nu de hele economische ontwikkeling van Nederland tot stilstand te komen. De bouw van nieuwe woningen, infrastructuurprojecten, bedrijfsontwikkeling; het is op de korte termijn allemaal niet meer mogelijk. Grote problemen dus voor de opdrachtgevers van onze leden.

Medewerkers praten mee
Namens CUMELA Nederland zijn enkele medewerkers betrokken bij het zoeken naar oplossingen op korte en lange termijn. Zo zit Teun Jansen (adviseur Omgevingsrecht) in de TaskForce Stikstof van VNO/NCW en is Hans Verkerk (secretaris Meststoffendistributie) betrokken bij overleg over Generieke Maatregelen voor de landbouw en bestuurlijk overleg op hoog niveau bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ook is Nico Willemsen (secretaris Grondverzet en Cultuurtechniek) betrokken bij inventarisaties van de waterschappen.

"Zodra er zicht komt op een oplossing informeren wij u." In het komende nummer van Grondig vindt u al een artikel over de problematiek en de achtergrond daarvan.

Meer informatie
Heeft u vragen, bel dan met de CUMELA-Ondernemerslijn: (033) 247 49 99 of mail naar ondernemerslijn@cumela.nl. We helpen u graag verder.

 

Auteur: Hans Verkerk