Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland

27 maart 2019
Deze maand vond in Zuid-Holland de startbijeenkomst Vruchtbare Kringlopen plaats. In dit project staan efficiënte benutting van mineralen, het reduceren van mineralenverliezen, een beter bodembeheer, een goede energiebalans en het vergroten van de biodiversiteit in en om de agrarische sector centraal. LTO Noord heeft daarom samen met provincie Zuid-Holland een project opgezet rond het thema Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland.

Tijdens de bijeenkomst is Kim van der Gaag, bedrijvenadviseur Zuid-Holland, in gesprek gegaan met aanwezige agrariërs, veehouders, fruittelers, tuinders, medewerkers van LTO en medewerkers van de Provincie Zuid-Holland. Thema’s zoals bodem, nutriënten, biodiversiteit en techniek zijn uitgebreid besproken.
Verder vertelde Reinier van den Berg, meteoroloog en bekend van RTLnieuws, over duurzaamheid en de kracht van: ‘de ander te groen af zijn’. Frank Verhoeven, grondlegger van de Kringloopwijzer en eigenaar van ‘Boerenverstand’ lichtte zijn advies over kringlooplandbouw en beleid aan Minister Schouten toe . Ook ging hij dieper in op het verdienmodel van kringlooplandbouw.

Budget beschikbaar voor goede ideeën
Vruchtbare Kringloop is een project van totaal € 1,2 miljoen. Het goede nieuws is dat er budget beschikbaar is. Het is ons op het hart gedrukt dat men nog op zoek naar goede ideeën uit de keten. Mocht u ideeën hebben om dit project verder in te vullen? Neem dan contact op met uw bedrijvenadviseur!

Auteur: Marijke Dorresteijn