Rendement verbeteren met Bodemspiegel en perceelsvergelijking

22 maart 2017
Op veel percelen is het teeltresultaat te verbeteren zo blijkt uit veel metingen en perceelsinspecties in de praktijk. Gewassen tonen snel effecten van tekorten of stress. Met het oog niet direct zichtbaar, maar wel met spectraal- of temperatuur beelden. Op de Inspiratiemiddag Bodem hoort u hier meer over in de themasessie van Delphy.

De oorzaak moet vaak worden gezocht in de bodem. Daarom werkt Delphy al enkele jaren  met de Bodemspiegel. Op basis van vliegtuigbeelden van gewasgroei, stikstofopname en temperatuur helpt een teeltspecialist de teler/loonwerker bij gewas- en bodem inspecties om de oorzaken te achterhalen. Daarop worden dan adviezen gegeven voor teelt- of bodemverbetering en kunnen taakkaarten geleverd worden. Het kan daarmee ook een handig hulpmiddel zijn voor loonwerkers om klanten vooruit te helpen. Ook om extra werk  voor verbetering van bodem- of ontwatering te genereren.

Vergelijk percelen
Meerdere loonwerkers meten al gegevens bij klanten, zoals opbrengsten, gewas- en bodemkwaliteit. Vaak wordt de data alleen op perceelsniveau bekeken met perceelskaarten. Maar onderling vergelijk van percelen kan nog meer informatie opleveren. Maar dan moet de teler wel gegevens hebben om zijn eigen data mee te vergelijken. Daarmee kan hij beter inschatten of hij wel de potentie van zijn percelen benut. De data van alle gemeten percelen moet dan wel snel, gemakkelijk en overzichtelijk gepresenteerd worden. Op de Inspiratiemiddag Bodem zullen specialisten van Delphy toelichten hoe u als loonwerker data voor een teler tot rendement kunt brengen.

Aanmelden
Voor meer informatie over de Inspiratiemiddag Bodem en uw aanmelden gaat u naar het agenda-item op de website. Ook leest u hier meer over alle themasessies.

Auteur: Marijke Dorresteijn