Flevolandse loonwerkers willen meer zicht op bodemstructuur

14 juli 2017
In de provincie Flevoland beoordelen boeren samen met hun buurman en een bodemdeskundige de bodemkwaliteit van hun eigen grond. Dit doen ze door profielkuilen te graven en te beoordelen. Binnen dit project: 'Zicht op de Bodemstructuur' komt nu een pilot gericht op loonwerkers en akkerbouwers.

Onderkend wordt dat loonwerkers, in samenspraak met de agrariërs, een belangrijke rol hebben in het goed omgaan met de Flevolandse bodem. In de pilot is er aandacht voor ondergrondverdichting en bodemstructuur. Doel is om loonwerkers en hun klanten te voorzien van kennis en met elkaar de dialoog aan te gaan over het spanningsveld tussen goede bodemstructuur en inzet van machines. De pilot is tot stand gekomen in samenwerking met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en CLM. Meer informatie treft u aan op: www.bodemenwaterflevoland.nl.

De pilot sluit goed aan bij de landelijke lijn waarin CUMELA Nederland vergroting van bewustwording en kennis over bodem als één van de belangrijke thema’s voor de cumelasector voor de komende jaren ziet. De bodem is namelijk de basis onder veel bedrijfsactiviteiten van cumelabedrijven. Als  sector voelen we ons verantwoordelijk voor het goed achterlaten van de bodem zodat ook volgende generaties van de bodem kunnen genieten. De branchevereniging investeert daarom in kennis en kunde bij haar leden, zodat zij zich blijven ontwikkelen als bodemspecialisten.

 

Auteur: Maurice Steinbusch