De Grondroerdersregeling en uw agrarisch bedrijf

12 september 2014
Er zijn veel misverstanden over het antwoord op de vraag of grondbewerkingen van en voor agrariërs ook vallen onder de WION, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Om direct maar het misverstand weg te nemen: ja, ook agrariërs hebben zich te houden aan de WION. In een speciaal bulletin heeft CUMELA Nederland voor de klanten van haar leden uiteengezet wat de consequenties daarvan zijn. Achttien heldere vragen en antwoorden.

Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft elke agrariër gratis alle liggingsgegevens van kabels en leidingen in hun grond kunnen downloaden. Met die gegevens in de hand kunnen alle ondiepe grondbewerkingen worden uitgevoerd. Voor diepere grondbewerkingen moeten aparte graafmeldingen worden gedaan.

Veilig grond bewerken kan alleen als daarnaast regels in acht worden genomen. Daarvan is het daadwerkelijk in de grond opzoeken van kabels en leidingen er één. De ligging is toch minder voorspelbaar dan wordt gedacht, niet in de laatste plaats omdat situaties in de loop der jaren veranderen.

Elk jaar wordt in het agrarisch gebied schade toegebracht aan kabels en leidingen, waarbij levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Zorgvuldig graven doe je dan ook niet om de regeltjes, maar voor je eigen veiligheid en die van je omgeving.

Menig cumelabedrijf voert agrarisch loonwerk uit. De bedoeling is dat CUMELA-leden dit bulletin aan hun klanten geven en naar aanleiding daarvan samen afspraken maken. Het bulletin is gratis te downloaden van deze pagina.

De belangrijkste adviezen voor een agrariër op een rij
• Download de informatie over eventuele kabels en leidingen op uw grond bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen).
• Print deze informatie uit of laat dit doen door uw loonbedrijf.
• Vergewis u van de ligging van kabels en leidingen op uw bedrijf.
• Wees beducht op een ondiepe ligging van kabels en leidingen.
• Houd bij grondbewerkingen rekening met kabels en leidingen, ook als u dit werk laat uitvoeren door derden.
• Doe een graafmelding als u bewerkingen dieper dan vijftig centimeter uitvoert; u bent daartoe verplicht. Wij adviseren dit al te doen als u dieper gaat dan veertig centimeter.
• Het staat u als grondroerder altijd vrij om een graafmelding te doen, ook als u graafwerkzaamheden uitvoert die minder diep reiken dan vijftig centimeter.
• Neem altijd contact op met de leidingbeheerder als u gaat werken in de nabijheid van leidingen met gevaarlijke inhoud of een net met een grote waarde.

Auteur: Jan van der Leij