Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

1 september 2017
Op 7 augustus is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gestart. Deze consultatie staat inmiddels online. Reageren is mogelijk tot 18 september 2017.

De belangrijkste reden voor de consulatie is het doorvoeren van één van de verbeterpunten uit de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit uit 2011, te weten het beter borgen van de uitvoering van het vooronderzoek van grond. Uit onderzoek van toezichthouders is namelijk gebleken dat regelmatig milieu hygiënische verklaringen voor toe te passen grond worden opgesteld zonder dat een vooronderzoek is uitgevoerd. Ook vindt de periodieke actualisatie van de normdocumenten plaats.

Klik hier om de internetconsultatie te lezen.

Naar verwachting treedt de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2018 in werking.

Auteur: Vincent Tijms
Bron: Overheid.nl