Vijftien redenen om ruwvoer nader te onderzoeken

18 oktober 2017
Vijf dagen, vijf thema's, vijf locaties. Samen vijftien. Bent u actief in gras en mais? Doe de cursus 'Partner in ruwvoer'. In vijf dagen leiden vijf specialisten u rond in hun vakgebieden: bodemkunde, kringloopwijzer, teeltsystemen, ruwvoerkennis en het verdienmodel.
Partner in ruwvoer: Een unieke cursus voor agrarische loonwerkers.

Het ruwvoer is een onmisbare grondstof voor het melkveebedrijf waarvan de kwaliteit direct invloed heeft op het eindresultaat. Een grondstof die per seizoen meerdere keren door uw machines gaat: U zaait, bewerkt, verpleegt, maait, oogst en verwerkt ruwvoer. 

Eén grasplantje komt in een seizoen tot wel 20 keer met uw machines in aanraking. Dan hoeft niemand u nog uit te leggen dat u de beste machines moet inzetten en deskundige medewerkers nodig heeft die onder alle omstandigheden de optimale instelling van de machine kennen en benutten. 

Maar er is meer: de hoeveelheid en kwaliteit van het ruwvoer heeft direct invloed op de melkproductie en daarmee op het bedrijfsresultaat van de veehouder. Wat weet u van mineralenbeheer en de kringloopwijzer? Kunt u uw klanten daarmee helpen? Wat weet u van ruwvoerkwaliteit en opslagsystemen? Kunt u een monsteranalyse van ruwvoer lezen en uitleggen? Hoe goed kent u de bodem onder de gewassen die u verwerkt? Kunt u een profielkuil op waarde schatten? Hoe benut u deze meerwaarde naar uw klanten?

Kom naar de cursus 'Partner in ruwvoer'. Met circa 10 á 12 collega's uit het hele land. Met en van elkaar leren. Alfons van den Belt is de vaste procesbegeleider van deze cursus. Details van deze interactieve en boeiende cursus vindt u op de cursuspagina.

Auteur: Theo Felten