Nieuwe teeltregels snijmais op zand- en lössgrond

9 oktober 2018
Weet u al hoe u volgend jaar de nieuwe teeltregels snijmais op zand- en lössgrond gaat toepassen? Op de beurs AgroTechniek Holland bleek dat ongeveer 40 procent van de maistelers heeft nog geen idee hoe ze volgend jaar gaan voldoen aan de verplichting om tijdig een vanggewas te zaaien. Om u en uw klanten te helpen met deze keuze hebben we een infographic ontwikkeld. Vraag deze nu aan!

Komend jaar hebben de maistelers op zand- en lössgrond te maken met aangepaste teeltmaatregelen die voortvloeien uit het zesde actieprogramma om de nitraatuitspoeling te beperken. Omdat veel telers hiervan nauwelijks op de hoogte zijn, hebben we een infographic samengesteld die op Agrotechniek Holland aan maistelers werd uitgedeeld. Tegelijk werd hen ook gevraagd, of ze al weten wat ze volgend jaar gaan doen. Dit werd inzichtelijk gemaakt door een pingpong balletje waarmee ze hun keuze kenbaar konden maken.

40 procent heeft geen idee
Alle vier de beursdagen leverde dit een vergelijkbaar beeld op. De meerderheid, ongeveer 40 procent blijkt nog geen idee te hebben wat ze moeten gaan doen. Bij de bedrijven die het wel weten kiest ongeveer 30 procent voor het onderzaaien van een vanggewas. Dit kan gelijk bij het zaaien van de mais of ongeveer in het 5 tot 6 blad stadium van de mais.

Vanggewas of andere hoofdteelt
De overige 30 procent kiest of voor het zaaien van een vanggewas na de oogst of voor een andere hoofdteelt na de mais. De verdeling is daarbij ongeveer gelijk over beide groepen. Nog steeds is onduidelijk welke hoofdgewassen hiervoor in aanmerking komen. In de  voorstellen van het ministerie, vorige maand gedaan, worden alleen granen (wintertarwe, -rogge, of gerst aangeduid als hoofdgewas. Het kiezen voor het zaaien van een hoofdgewas heeft als voordeel dat deze pas op 31 oktober gezaaid moet zijn. De mais kan dus veel langer doorgroeien. CUMELA Nederland vindt dat naast de genoemde wintergranen ook gras en gras-klaver als hoofdteelt aangemerkt moeten worden. Maisteelt kan dan mooi in rotatie met gras of gras-klaver geteeld worden.

Vanggewas na oogst
De ongeveer 15 procent die kiest voor het zaaien van een vanggewas na de oogst zullen daar volgend jaar in de rassenkeuze al rekening mee moeten houden. Want de kans dat de mais opnieuw heel vroeg rijp is, zoals dit jaar, is zeer klein. Wie dan tijdig een rijp gewas wil oogsten zal zo vroeg mogelijk moeten zaaien en kiezen voor een zeer vroeg ras.

Gebruik de infographic
Voor cumelabedrijven betekent deze uitkomst dat voorlopig onduidelijk blijft waar ze voor komend jaar in moeten investeren. Wie tijdig in gesprek wil met zijn klanten kan bij CUMELA Nederland wel een aantal exemplaren van de infographic bestellen. We hebben deze speciaal voor leden ontwikkeld dus kosteloos aan te vragen! Stuur een mailtje naar: info@cumela.nl.

Auteur: Maurice Steinbusch