Vanggewas tool nieuwe hulp voor keus in maïs

17 mei 2019
Wel of geen vanggewas zaaien? Wat zijn de aandachtspunten als de keus wordt gemaakt om een vanggewas te zaaien? Vragen die opduiken nu op zand- en lössgrond voor het eerst verplicht na de teelt van maïs, op 1 oktober, een vanggewas gezaaid moet zijn. Met behulp van de opgedane kennis uit Grondig Boeren met Maïs en de PPS Ruwvoer en Bodem kon een vanggewas tool ontwikkeld worden die antwoord gaat geven op deze vragen.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Toon van der Stok
Bron: PPO