Themadag ‘Beter ruwvoer van een gezonde bodem’

7 november 2017
Meer weten over hoe beter ruwvoer te produceren van een gezonde bodem? Neem dan deel aan de themadag op 28 november a.s. waarop deze vraag centraal staat. U maakt kennis met innovaties waarmee de huidige gras- en maïsopbrengsten (in zowel kwaliteit als kwantiteit) kunnen toegroeien naar de potentiële ruwvoeropbrengst, op een duurzame manier.
Omdat cumelabedrijven ook een belangrijke partij zijn in de teelt van ruwvoer zijn ondernemers van cumelabedrijven van harte uitgenodigd om deel te nemen.
 
Naast kennis opdoen heeft u de mogelijkheid om te netwerken en ervaringen te delen met collega’s en andere partijen uit de keten: melkveehouders, ruwvoervoorlichters, praktijkonderzoek, collega-specialisten, etc..
 
Organisator: De deelnemende partijen vanuit het samenwerkingstraject Ruwvoer en bodem
Datum: Dinsdag  28 november 2017 ; inloop 10.00, start 10.30 uur, afronding 16.45 uur
Locatie: Conferentiecentrum Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, Wageningen
 
Programma
De PPS Ruwvoer en Bodem staat voor meer ruwvoer van een gezonde bodem. Door goed voor de bodem te zorgen en hun bouwplan slimmer in te richten kunnen melkveehouders meer en beter ruwvoer per hectare oogsten.
 
Op de themadag presenteren we u graag het hoe en waarom van het onderzoeksprogramma. In de ochtend presenteren onderzoekers van binnen en buiten Wageningen University & Research in highlights de onderzoeksresultaten van het afgelopen jaar. In de middag gaan ze in diverse workshops nader in op het lopende onderzoek. Zij gaan graag met u in discussie over wat het onderzoek voor de praktijk oplevert, of op kan leveren.
 
Meer weten? Er zijn aparte workshops over:
1: Hoeveel ruwvoer oogst de perfecte boer?
2: Haalbaarheid verbetering bodemkwaliteit (organische stof) door bouwplanverbreding?
3: Verbetering bodemkwaliteit en productie van grasland; hoe doe je dat?
4: Verbetering maïsteelt: kunnen mineralenbenutting en duurzaamheid verbeterd worden?
5: Van onderzoek naar praktijk door toolontwikkeling.
 
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link. Er zijn geen kosten verboden voor deelname aan deze themadag.
 
PPS Ruwvoer en Bodem
Deze themadag wordt georganiseerd binnen de PPS Ruwvoer en Bodem. De PPS Ruwvoer en Bodem is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en een consortium van verschillende partijen uit de zaadveredelingsindustrie en de plantaardige productieketen. De PPS valt onder de Topsector Agri & Food. Zie www.ruwvoerenbodem.nl.
Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: PPS Ruwvoer&Bodem