Ruwvoer van de toekomst, hoe dan?

29 augustus 2018
Deze droge zomer laat nog eens duidelijk zien dat het telen van ruwvoer geen automatisme is. Waar dient de ruwvoerteelt nog meer rekening mee te houden in de toekomst (bindend advies commissie grondgebondenheid: 65% eiwit van eigen land?) En bent u op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving omtrent het telen vanggewas na mais op zand- en lössgrond. We praten u graag bij tijdens onze ontbijtbijeenkomst op 14 september a.s. voorafgaand aan de derde beursdag van AgroTechniek Holland. Meld u nu aan via onze website!

Programma
08.00 uur Het ontbijtbuffet staat voor u gereed
08.30 uur Welkomstwoord door voorzitter Corné Vinke van  de sectie Agrarisch loonwerk
08.35 uur
- Grondgebondenheid mekveehouderij, wat betekent dat voor de loonwerker? – Wil Meulenbroeks, voorzitter Vakgroep Melkveehouderij, LTO Nederland
- Hoe pak ik het telen van een vanggewas aan? – Brigitte Kroonen-Backbier, WUR Open teelten Vredepeel
- Succesvolle gewasbescherming en vanggewas – André ten Heggeler, Syngenta Nederland
-Gelegenheid tot vragen stellen en discussie met de zaal
9.45 uur Afronding en napraten
10.00 uur De derde beursdag van AgroTechniek Holland gaat van start

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan het Ruwvoer van de toekomst-ontbijt van CUMELA Nederland? Leden melden zich aan, nadat ze zijn ingelogd, via de aanmeldbutton in het agenda-item op deze website. Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname, dit maakt onderdeel uit van uw lidmaatschap. U mag met maximaal twee personen per bedrijf deelnemen.

AgroTechniek Holland
Op de beurs, van 12 t/m 15 september in Biddinghuizen, treft u de medewerkers van de cumela-organisaties op stand 3.28. Op deze stand vertellen we u alles over het telen van vanggewassen in maïs en de Veilig Vakwerk dienst. Via de app van deze dienst kunt u uw werknemers direct een toolbox sturen of een werkplaatsinspectie uit laten voeren. Op de stand vertellen we u graag meer!

Auteur: Maurice Steinbusch