Duidelijkheid over vanggewassen na (korrel)mais

18 juni 2019
Wat is de uiterste inzaaidatum van het vanggewas na korrelmaïs? Half juni ontstond op social media discussie hierover. Dit naar aanleiding van informatie op de website van de RVO. Na vragen van CUMELA Nederland richting RVO is de website van RVO aangepast. Ook is op deze website informatie verschenen over het gebruik van een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas.

Overheidsinformatie over vanggewas
De RVO heeft informatie over het vanggewas na maïs bijeengebracht op de volgende website: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/vanggewas-na-mais

Uiterste inzaaidatum vanggewas op zandgrond
De uiterste inzaaidatum van het vanggewas na biologische snijmaïs, korrelmaïs, suikermaïs, Corn Cob Mix of Maïskolvensilage is 31 oktober. Na snijmais is de uiterste inzaaidatum van het vanggewas 1 oktober.

Mengsel als vanggewas
Nieuw op de website is de informatie over het toepassen van een mengsel van gewassen als vanggewas. CUMELA Nederland heeft hierover afgelopen voorjaar vragen gesteld aan RVO en NVWA. "U mag een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas telen. Het mengsel bestaat dan wel voor ten minste twee derde uit een of meer vanggewassen", zo blijkt uit de tabellen op de website van de RVO. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling is gekomen.

Inspanningsveplichting voor teler
CUMELA Nederland maakt uit de wetteksten van het vanggewas op dat er sprake is van  een inspanningsverplichting voor de teler. De teler zal moeten aantonen dat hij al de nodige moeite heeft gedaan om het vanggewas te laten slagen, bijvoorbeeld voldoende hoeveelheid zaaizaad gebruikt en geschikte machine ingezet.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.
Auteur: Hans Verkerk en Maurice Steinbusch
Bron: RVO, CUMELA Nederland