Uitrijdperiode mest 2019, vanggewas na maïs en grasland vernietigen

21 augustus 2019
Het einde van het uitrijdseizoen voor dierlijke meststoffen nadert, na de droogte in vooral het oosten en zuidoosten van het land willen diverse veehouders percelen grasland scheuren en de eerste percelen snijmais zijn alweer geoogst. Hierbij een overzicht voor wat betreft de uitrijdperioden, de mogelijkheden en voorwaarden wat betreft het scheuren en of vernietigen van grasland en de regels en voorwaarden voor wat betreft het inzaaien van een vanggewas na de teelt van mais op zand- en lössgrond.
Uitrijdperioden 2019
 
Aanvullend op de gebruikswijze meststoffen:
Houdt bij het inzaaien van een groenbemester, om tot en met 15 september drijfmest op bouwland uit te mogen rijden, rekening met de stikstofgebruiksnormen zoals opgenomen in tabel 1 RVO. De hoeveelheid stikstof die bij de onder de gewasgroep ‘groenbemesters’ is vermeld, is uitsluitend van toepassing indien de groenbemester:
  1. wordt gezaaid voor 16 september en wordt vernietigd na 1 december, voor zover de groenbemester wordt geteeld op zand-, löss- of veengrond
  2. wordt gezaaid voor 16 september en aantoonbaar ten minste acht weken wordt geteeld alvorens te worden vernietigd, voor zover de groenbemester wordt geteeld op kleigrond
  3. de hoeveelheid stikstof die bij ‘tijdelijk grasland’ en bij ‘groenbemesters’ is vermeld, geldt niet voor tijdelijk grasland of groenbemesters die worden geteeld aansluitend op de teelt van maïs. 
Geen mest na de teelt van mais op zand- en lössgrond
Nadat de maïs is geoogst mag er niet meer worden bemest. Ook niet als de mais voor 15 september wordt geoogst. Op het perceel mag pas weer mest worden uitgereden als de uitrijdperiodes van het volgende kalenderjaar zijn ingegaan. .
 
Mogelijkheden en voorwaarden scheuren / vernietingen van grasland
Zie het bericht grasland vernietigen
 
Regels en voorwaarden inzaaien van een vanggewas na de teelt van mais op zand- en lössgrond 
 
Aanvullend op de infographic:
  • Het vanggewas moet in ieder geval op het perceel blijven staan tot en met 31 januari. Het maakt niet uit of het vanggewas als onderzaai of direct na de oogst is gezaaid. Vanaf 1 februari mag het gewas worden vernietigd. Is er gekozen voor een vanggewas als hoofdteelt na snijmaïs, dan mag het niet worden vernietigd. Het gewas wordt dan later in het jaar als hoofdteelt geoogst. Wintergranen die als hoofdteelt worden gebruikt, worden pas geoogst als de korrel rijp is. Oogsten als geheleplantsilage (GPS) kan dus niet, want de korrel is dan nog niet rijp.
  • Aangewezen vanggewassen zijn: Bladkool, Bladrammenas, Gras, Japanse haver, Triticale, Winterrogge, Wintertarwe en Wintergerst\
  • Aangewezen hoofdteelten zijn Spelt, Triticale, Winterrogge, Wintertarwe en Wintergerst
Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.
Auteur: Richard Wolting
Bron: CUMELA Advies