Aanscherping bezoekersregeling pluimveebedrijven

29 november 2016
Gezien het onrustige beeld bij vogels in de natuur zijn de preventie maatregelen voor vogelgriep aangescherpt.

De bezoekersregeling voor stallen is uitgebreid met een regeling voor het betreden van het erf van alle commerciële pluimveebedrijven in Nederland.

Bezoekers kunnen alleen het erf van de inrichting betreden indien zij voldoen aan een daartoe opgesteld hygiëneprotocol en indien zij hun bezoek registreren. De houders van commerciële pluimveebedrijven worden verplicht de erfgrenzen duidelijk zichtbaar te markeren.

U bent verplicht bij het betreden van een erf van commerciële pluimveebedrijven te handelen volgens het hygiëneprotocol van CUMELA Nederland en TLN.

CUMELA Nederland adviseert haar leden uiterste hygiëne en voorzichtigheid in acht te nemen. 

Auteur: Hans Verkerk