Wel ambities, geen budget!

15 mei 2018
Europese loonwerkers, bosbouwers en cultuurtechnische bedrijven uiten via de Brusselse koepelorganisatie CEETTAR hun ongenoegen over de voorstellen die de Europese Commissie vorige week deed in het kader van de meerjarenbegroting 2021 -2027.

CEETTAR en haar landelijke organisaties (o.a. CUMELA Nederland) vragen zich oprecht af hoe de aangekondigde bezuinigingen die het toekomstige GLB – het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid - sterk zullen beïnvloeden, toch kunnen bijdragen aan een ambitieus en bijdetijds beleid dat de Commissie voor ogen heeft. Met een budget van 365 miljard euro voor de periode 2021 – 2027 is de financiële steun namelijk fors lager dan het budget in de lopende periode: 408 miljard.

“Dit nieuws baart ons grote zorgen, aangezien de Europese landbouwsector van de ene crisis naar de ander hobbelt. Een goed gefinancierd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is essentieel voor de landbouw in Europa.”, zegt voorzitter Klaus Pentzlin van CEETTAR die ruim 100.000 loonwerk- en bosbouwondernemers vertegenwoordigd. “De Europese Commissie beweert dat de EU een veerkrachtig, duurzaam en een concurrerende landbouwsector nodig heeft om de productie van hoogkwalitatief, veilig en betaalbaar voedsel te waarborgen. Maar tegelijkertijd verlaagt ze het budget om die doelstellingen te bereiken!

Klaus Pentzlin: ”Landbouwondernemers vragen al jaren aan landbouwcommissaris Phil Hogan om te focussen op het concurrentievermogen en landbouwduurzaamheid (o.a. biodiversiteit en klimaatopgaven) te verbeteren met een GLB dat vraagt om zichtbare resultaten. Eind mei zullen we horen welke invulling van meerjarenprogramma commissaris Hogan voorstelt met het GLB.” Pentzlin is teleurgesteld nadat hij bij Commissaris Hogan in Cork gehoor vond voor de visie van de Europese loonwerkers en bosbouwers op de toekomstige GLB.

Komend jaar dient de Europese Commissie in overleg met Europees Parlement en Europese Raad tot overeenstemming te komen over de volgende begroting. Vraag is of dit gaat lukken voor de verkiezingen van het Europees parlement in 2019. In tegenstelling tot het landbouwbudget wordt het budget voor innovatie verhoogd. Een bedrag van 10 miljard hiervan is geoormerkt voor innovatie binnen de landbouw. Eind deze maand worden de plannen voor het toekomstige landbouwbeleid bekend gemaakt.

Auteur: Maurice Steinbusch