Better safe than sorry. Het belang van een (werkende) back-upvoorziening

21 april 2016
Uw computer start niet meer op en al uw bestanden zijn verdwenen. En u heeft uw documenten en foto’s nergens anders opgeslagen. Op zo’n moment ondervindt u maar al te goed het belang van een back-up. Hoewel iedereen er wel van overtuigd is dat het cruciaal is om over een back-up te beschikken, worden eisen ten aanzien van de locatie en veiligheid van deze back-up vaak genegeerd.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.
 

Auteur: Richard Wolting