Bijeenkomsten

21 februari 2018 13:30 uur tot 21:00 uur
Het bestuur van provincie Flevoland nodigt u van harte uit voor de Contactdag en ALV van CUMELA afdeling Flevoland.
23 februari 2018 13:00 uur tot 19:30 uur
Het afdelingsbestuur Drenthe nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Contactdag.