Studieclub Limburg & ZO-Brabant – Veranderingen rond personeel in 2020

Datum: 3 maart 2020 19:30 uur t/m 22:30 uur
Locatie: Restaurant Boszicht, Provincialeweg 2
Plaats: Maasbree
Ben je al op de hoogte van de wijzigingen rond de WAB? En hoe staat het met de cao LEO? Kun je in 2020 nog een zelfstandige inhuren? 2020 is het jaar waarop de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingaat. Kom 3 maart naar Maasbree, laat je informeren en stel je vragen.

Sinds 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Veel wijzigingen die van belang zijn in de relatie werkgever-werknemer. Laat je informeren over de mogelijkheden die je hebt om de loonkosten zo laag mogelijk te houden en te voorkomen dat werknemers onbedoeld in dienst zijn voor onbepaalde tijd.
Wat is de stand van zaken rond de cao LEO? Heb je vragen over andere CAO’s zoals BGV, Bouw etc.? Kun je nog zelfstandigen inhuren? Op deze vragen zal Jacqueline Tuinenga, beleidsmedewerker Sociale zaken bij Cumela, een antwoord geven.

Samenwerking tussen twee studieclubs
Studieclub Limburg en studieclub Zuid Oost Brabant hebben een gezamenlijke bijeenkomst over personeel bij Restaurant Boszicht te Maasbree. Benut deze kans om collega-bedrijven te spreken!

De inloop is vanaf 19:30 uur, we beginnen om 20:00 uur
19.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
20.00 uur: Welkom door het bestuur van studieclub Zuid Oost Brabant
20.00 uur: ‘Regelgeving rondom personeel en ZZP’ door Jacqueline Tuinenga
21.00 uur: Pauze
21.15 uur: Vervolg ‘Regelgeving rondom personeel en ZZP’
Ca 22.00 uur: Napraten aan de bar

Geef je snel op via de aanmeldknop (zichtbaar na inloggen)
Na je aanmelding ontvang je de bevestiging met locatiegegevens in de mail. Let op: consumpties zijn voor eigen rekening.

Graag tot ziens op 3 maart aanstaande!

Auteur: Irma Gottenbos