Praktijk demo Strokenteelt

Datum: 26 augustus 2019 19:30 uur
Locatie: Loonbedrijf Hoekstra
Plaats: Munnekeburen
De Provincie Friesland nodigt iedereen uit om te komen kijken naar de resultaten van de strokenteelt op veengrond. Dit kan op vier verschillende momenten, 26 en 29 augustus en 2 en 13 september, bij vier verschillende loonwerkers. De loonwerkers zijn loonbedrijf Hoekstra (Munnekeburen), loonbedrijf Bennie Lenes (Vegelinsoord), loonbedrijf Brak (Aldeboarn) en bij loonbedrijf Buma (It Heidenskip).
De Provincie Fryslân zoekt in het Friese Veenweidegebied samen met de landbouwpartijen en de 
loonwerkers naar een alternatief voor de kerende grondbewerking. De strokenfrees wordt gezien als 
een alternatief, hierdoor is er voor de landbouw een goed alternatief beschikbaar om mais op 
veengrond te blijven telen. 
 
Aan het project doen 21 veehouders mee en 5 loonbedrijven die graag de ervaring met het telen van 
snijmais met behulp van de strokenfrees met u willen delen. Dit doen we op de volgende vier data: 
 
26 augustus In samenwerking met Loonbedrijf Hoekstra 
 
Locatie:        Van der Linde, Gracht 51 Munnekeburen 
 
Start:           19:30 
 
 
 
28 augustus In samenwerking met Loonbedrijf Bennie Lenes 
 
Locatie:         Lenes, Hornstermeerweg 2 Vegelinsoord 
 
Start:             19:30 
 
 
2 september In samenwerking met Loonbedrijf Brak 
 
Locatie:         Start bij Loonbedrijf Brak Fjurlanswei 4a Aldeboarn 
 
                     (bezoek 3 locaties) 
 
Start:            13:30 
 
 
13 september In samenwerking met Loonbedrijf Buma 
 
Locatie:            De Vries, Feandyk 1 It Heidenskip 
 
Start:               13:30 
 
Tijdens deze demo is gelijktijdig op hetzelfde bedrijf een demo van het project “bodemverdichting Fryslân” in dit project worden maatregelen gedemonstreerd om 
bodemverdichting te voorkomen of op te heffen. 
 
Het programma: 
 
- Woord van welkom 
- Toelichting door loonwerker en/of veehouder 
- Toelichting door Nordic Maize Breeding (Michel en Grietje Raaphorst) 
- Gelegenheid tot vragen en discussie 
 
We zien u graag op een (of alle) demo’s! Aanmelden is niet nodig. Kent u iemand voor wie deze 
uitnodiging ook interessant is, voel u vrij om deze door te sturen. 
 
Met vriendelijke groet, namens alle betrokkenen, 
 
Dirk Johan Feenstra, projectleider Demo Strokenteelt 
 
 
Auteur: Herma van den Pol