Loonwerkersbijeenkomst Bodemverdichting Fryslân

Datum: 22 januari 2020 13:00 uur
Locatie: Biosintrum, Ecomunitypark 5
Plaats: Oosterwolde
Meer weten over mogelijkheden om bodemverdichting op te heffen of tegen te gaan? Dan bent u op woensdag 22 januari van harte welkom op de loonwerkersbijeenkomst van het project Bodemverdichting Fryslân, in samenwerking met Vruchtbare Kringloop Noord Nederland!

Onderzoek toont aan dat tussen de 45% en 65% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg.

Bodemverdichting Fryslân wil de bewustwording rond bodemverdichting bevorderen.
Met als uitgangspunt dat agrariërs en loonwerkers sámen optrekken om bodemverdichting te voorkomen of tegen te gaan. Binnen het project doen drie Friese loonwerkers en zes agrariërs mee aan ‘boerenexperimenten’: metingen en praktische maatregelen, die op de percelen van de deelnemende bedrijven worden uitgevoerd.

Loonwerkersbijeenkomst
We delen graag de inzichten uit de boerenexperimenten met u en gaan graag in discussie over mogelijkheden om de problematiek rond bodemverdichting gezamenlijk aan te pakken. Daarom hopen we u te begroeten tijdens de speciale loonwerkersbijeenkomst op woensdag 22 januari, in het Biosintrum, Ecomunitypark 5 in Oosterwolde.

Het programma ziet er als volgt uit:
12:45 uur: Inloop met koffie en thee
13:00 uur: Opening door Gerben Zijlstra namens Cumela Nederland
13:15 uur: Interactieve enquête: wat weet u over bodemverdichting?
13:30 uur: Henk Stegink van Van Hall Larenstein over de inzichten uit de boerenexperimenten
14:00 uur: Suzanne van der Meulen van Van Hall Larenstein over de ontwikkeling van een checklist
14:30 uur: Pauze
14:45 uur: Deelname aan 2 workshops, met keuze uit:

  • Hoe meet je bodemverdichting? Met Everhard van Essen, Aequator Groen & Ruimte
  • Bodem en banden. Met Tonnis van der Veen, Bridgestone Banden
  • De voordelen van vaste rijpadensystemen. Met Herman Krebbers, Delphy
  • Het Terranimo-model: past uw machine wel op de bodem? Met Jan van den Akker, Wageningen University & Research.
  • Het ontwikkelen van een checklist. Met Suzanne van der Meulen en Emiel Elferink, Van Hall Larenstein

16:15 uur: Afronding: hoe verder?

We zien u graag op 22 januari!

Auteur: Simon Broekstra en Gerben Zijlstra