KLO: graafschade, een andere aanpak!

Datum: 13 november 2019 10:00 uur
Locatie: Bouw & Infra Park Harderwijk
Plaats: Harderwijk
Graafschade komt steeds vaker voor en daarmee kan de graafsector niet tevreden zijn. Het KLO stelt dat we met de houding van vandaag de schades van morgen niet gaan voorkomen. Met het tot stand komen van de WIBON en de CROW-publicatie 500 eindigen onze inspanningen niet. Ze zijn niet vrijblijvend, het moet anders! Hoe? Daarover gaan we graag met u in gesprek.
Wanneer: Woensdag 13 november 2019 van 10:00 - 13:00 uur 
Locatie: Bouw & Infra Park in Harderwijk 
Voor wie: Directeuren, beslissers en managers 
 
De graafsector kan niet tevreden zijn over de huidige graafschadecijfers te meer daar het aantal schades is toegenomen. En dan het leed, directe en indirecte schades en verstoringen die deze cijfers met zich meebrengen. Met de houding van vandaag voorkomen we de schades van morgen niet. Zeker niet met de ontwikkelingen die op de graafsector afkomen. Met het tot stand komen van de WIBON en de CROW-publicatie 500 eindigen onze inspanningen niet. Ze zijn niet vrijblijvend, het moet anders! Hoe? Daarover gaan we graag met u in gesprek. 
 
De opgave voor de graafsector is om nut en noodzaak van de wettelijk toebedeelde taken en verantwoordelijkheden bij iedere betrokkene van hoog tot laag in de graafketen tussen de oren te krijgen. En daarvoor de nodige middelen ter beschikking te stellen. In deze sessie willen we gezamenlijk de aanzet geven aan de hand van “weten, willen, kunnen en doen”. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende sprekers vertellen over hun ervaringen met graafschade. Waar de één geluk heeft gehad, vertelt de ander over wat we van deze schades kunnen leren. De impact is groot, zowel maatschappelijk als persoonlijk. 
 
De ochtend wordt afgesloten met een plenaire discussie. Hoe gaan we deze schades in de toekomst voorkomen, wat is hiervoor nodig, kan het Kabel en Leiding Overleg u hierbij helpen en wat gaat u hieraan doen? 
De presentaties worden ondersteund door video praktijkvoorbeelden die de impact van graafschades tonen. Iedere presentatie wordt afgesloten met een stelling en vragen aan het publiek. 
 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Info@kabelenleidingoverleg.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, functie en organisatie. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zullen foto’s en video’s worden gemaakt. Mocht u niet op de foto of video willen, dan kunt u dit bij binnenkomst of per e-mail aangeven. De bijeenkomst is gratis, er is plaats voor maximaal 100 deelnemers. 
 
Bent u onverhoopt verhinderd? Meld u dan 48 uur van te voren af via het hierboven genoemde e-mailadres. 
 

 

Auteur: Herma van den Pol