Eindsymposium Ruwvoer en Bodem

Datum: 26 november 2019 10:00 uur
Locatie: De Boerinn
Plaats: Kamerik
Laat je inspireren. Slimme bouwplannen, hogere ruwvoeropbrengsten, nieuwe inzichten ruwvoermanagement. Deze onderwerpen komen dinsdag 26 november aan bod tijdens het eindsymposium van Ruwvoer & Bodem in Kamerik (Zuid-Holland).

Vier jaar onderzoek en samenwerking tussen Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en bedrijven uit de agrarische sector heeft geresulteerd in nieuwe kennis over ruwvoerproductie. Wat is de invloed van bodem en managementkeuzes voor de opbrengstpotentie van grasland en mais? Wat betekenen deze nieuwe inzichten voor de kringlooplandbouw? En hoe kunnen melkveehouders deze kennis toepassen in de praktijk?

Op het symposium Ruwvoer en Bodem worden de resultaten van de onderzoeken interactief gepresenteerd. Ben je een adviseur, melkveehouder of loonwerker? Meld je dan aan.

Ook voor de loonwerker actief in de ruwvoerwinning is deze bijeenkomst interessant.  Aan bod komen onder andere nieuwe inzichten mbt graslandonderhoud (woelen, doorzaaien), benutting van stikstof in mais, vruchtopvolging in bouwplan en invloed van grondbewerkingen op organische stof.

Dan ben je van harte welkom. Deelname is gratis en er is beperkt plaats. Meld je hier snel aan: www.wur.nl/nl/artikel/Aanmelding-Slotsymposium-PPS-ruwvoer-en-Bodem.htm

Wanneer: 26 november 2019
Tijd: 10:00 – 15:00 uur
Waar: Boerderij de Boerinn, Kamerik

Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: www.ruwvoerenbodem.nl