Demonstratie project ‘Bodemverdichting Fryslân’

Datum: 13 september 2019 13:30 uur
Locatie: Perceel Mts familie De Vries, Feandyk
Plaats: It Heidenskip
Wat kan u doen tegen bodemverdichting? En wat doet strokenteelt voor uw maïsperceel? Kom op vrijdag 13 september naar onze demo bij Mts familie De Vries in It Heidenskip en leer er het fijne van.
Bodemverdichting in veenweidegebied
De percelen van Jolmer de Vries liggen in het veenweidegebied. De grond is verslempt (natuurlijk proces). Door de verdichting blijven plassen op het perceel grasland staan. Dat heeft gevolgen voor de draagkracht en bewerkingsmogelijkheden. Jolmer heeft de ongelijkmatig verzakte bodem opgevuld met grond van elders. Op bepaalde delen van het perceel is op die manier 15-20 cm aarde toegevoegd.
• Deskundige uitleg over de verdichtingsverschillen tussen de wel en niet opgevulde bodem.
 
Strokenteelt maïs
Jolmer heeft de helft van een maïsperceel op de reguliere manier geploegd (kerende grondbewerking). Op de andere helft is strokenteelt toegepast (niet-kerende grondbewerking), waarbij zoden gras tussen de stroken zijn blijven staan.
• In hoeverre zie je aan het bodemprofiel dat de grond wel- of niet-kerend is bewerkt?
• Welke verdichting is te zien (per rijstrook)?
• Wat doet strokenteelt voor de gewasopbrengst?

De demo vindt plaats op vrijdag 13 september 2019, vanaf 13.30 uur, op de volgende locatie:
Perceel Mts familie De Vries, Feandyk 1, It Heidenskip. U kunt ter hoogte van het perceel parkeren.

Programma
13.30 uur: Ontvangst
13.45 uur: Start demo. Informatie over bodemverdichting en strokenteelt.
15.30 uur: Afsluiting
 
De projectpartners: LTO Noord, Hogeschool Van Hall Larenstein en Cumela Nederland hopen op uw komst!
Auteur: Gerben Zijlstra