Actiedag 'Grond in Verzet'

Datum: 30 oktober 2019 06:00 uur t/m 15:00 uur
Locatie: Malieveld, Koningskade 64, 2596 AA
Plaats: Malieveld, Koningskade 64, Den Haag
Namens Grond in Verzet: Trek je oranje jas aan en kom naar het Malieveld!

Kom op 30 oktober massaal naar het Malieveld om te laten zien hoeveel inkomens er op het spel staan door de huidige wet- en regelgeving rondom Stikstof en PFAS.

06:00 uur – Opening terrein Malieveld
10:00 uur – Start officiële programma, publiek wordt welkom geheten

Podium:
10:15 – 14:00 uur – diverse sprekers vanuit verschillende branches, exacte tijdschema’s worden bekend indien duidelijk is welke branche- organisaties willen spreken. Indien er interesse is om te spreken laat het ons per ommegaande weten!

Expositie terrein:
10:15 – 15:00 uur – tentoonstelling van mens en materieel om de sector te promoten

15:00 – Einde officiële programma

Veiligheid en coördinatie
Stichting Grond In Verzet wil er nadrukkelijk op attenderen dat we veiligheid en coördinatie hoog in het vaandel hebben:

  • Stichting Grond In Verzet roept op om overlast op (snel)wegen te voorkomen. Wij hechten er veel waarde aan dat onze medemens geen hinder van onze protestactie zal ondervinden. Rondom het Malieveld worden verkeersregelaars en diverse borden ingezet om alles in goede banen te leiden
  • Diverse LED- karren & verkeersregelaars worden opgesteld in de omgeving van het Malieveld
  • Er zal nauw contact gehouden worden met nood- en hulpdiensten
  • Er zijn twee ‘evenementen ambulances’ met deskundige EHBO’ers ter plaatse
  • We houden toezicht op (on)gepast gedrag en zullen daar waar nodig dan ook gecorrigeerd optreden als organisatie
  • Voor de gastprekers zal er een speciale ontvangstruimte worden ingericht gesitueerd, naast het podium waar onze gasten en sprekers verwelkomt kunnen worden
  • Horeca en toiletvoorzieningen zijn geregeld voor alle bezoekers
  • Er zal expliciet geen alcohol worden geschonken of genuttigd

Vervoer
Kom zoveel mogelijk met het OV, en/of rij met elkaar mee!

Kledingvoorschrift
Oranje! Hiermee willen we een krachtig en saamhorig signaal afgeven. Heel Nederland houdt immers van Oranje!

Financiële bijdrage
Actie voeren kost geld. Voor alle kosten om deze protestactie te ondersteunen kunnen wij uw financiële steun goed gebruiken. Stichting Grond In Verzet heeft hiervoor een tijdelijk bankrekening nummer vrijgemaakt.

De donaties kunt u storten op rekeningnummer NL62 ABNA 0565 6292 39 t.n.v. Loef-Peelen Holding B.V. onder vermelding van “donatie stichting Grond In Verzet.” of via www.doneeractie.nl

Voor het laatste nieuws volg ons op www.stichtinggrondinverzet.nl, Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

 

Bron: Stichting Grond in Verzet