Werkzaamheden niet klaar voor de schouw?

26 oktober 2010
Meerdere leden hebben bij CUMELA aangekaart dat vanwege de natte veldomstandigheden het schonen van de sloten waarschijnlijk niet voor de jaarlijkse najaarschouw gereed zal zijn. Sommige waterschappen hebben besloten de schouw uit te stellen. Andere waterschappen hebben te kennen gegeven de schouwdatum strakker te handhaven.

Ieder waterschap heeft zijn eigen procedure en data waarop ‘het schouwen’ plaats vindt. Ook verschilt de aanpak als blijkt dat het schonen nog niet klaar is. Een aantal waterschappen heeft de procedure bij de najaarsschouw aangescherpt. Bij sommige waterschappen krijgt de eigenaar extra tijd om de watergangen alsnog te schonen. Andere waterschappen gaan meteen over tot het opleggen van een boete. CUMELA Nederland gaat met de betreffende waterschappen (Waterschap Vallei en Eem, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) de procedure rond de schouw bespreken. Mocht u binnen uw eigen bedrijfsvoering problemen ondervinden met de schouwdatum dan kunt u deze doorgeven viamsteinbusch@cumela.nl.

Ook raden we u aan, mocht u nu al verwachten niet klaar te zijn voor de schouw, contact op te nemen met uw waterschap om de situatie door te spreken en te bepalen welke watergangen het best het eerst geschoond kunnen worden.

Auteur: Maurice Steinbusch