Verwerkersovereenkomsten

3 september 2019
Onlangs lanceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een nieuwe website met praktische hulp voor het MKB. Op hulpbijprivacy.nl geeft de AP antwoorden op de meest gestelde vragen. Onlangs stond het thema verwerkers centraal. U krijgt antwoord op de vraag wanneer is een organisatie verwerker van persoonsgegevens is en wanneer verwerkingsverantwoordelijke.

Verder krijgt u inzicht in wat er precies in een verwerkersovereenkomst moet staan. De AP geeft antwoord door middels van Q&A’s, een video en een voorbeeldlijst.

Verwerker
Schakelt u een andere organisatie in om persoonsgegevens voor u te verwerken? Met andere woorden: bepaalt u wat er moet gebeuren met de gegevens en hoe? Zo ja, dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke en de andere organisatie de verwerker. U moet dan een verwerkersovereenkomst afsluiten met die andere organisatie.

Verwerkingsverantwoordelijke
Maar niet elke partij waaraan u gegevens verstrekt, is uw verwerker. Verwerkt de andere organisatie de door u verstrekte gegevens voor eigen, zelf bepaalde doeleinden? Dan is deze organisatie verwerkingsverantwoordelijke, net als u. In dat geval zijn beide partijen verwerkingsverantwoordelijk voor dezelfde persoonsgegevens en is een verwerkersovereenkomst niet nodig.

Voorbeeld
U wilt gebruik maken van een clouddienst. De clouddienst slaat dan in uw opdracht persoonsgegevens op. In de algemene voorwaarden leest u echter dat zij deze gegevens ook automatisch analyseren voor eigen marketingdoeleinden. De clouddienst is in dat geval alleen verwerker van de gegevens die hij in uw opdracht opslaat. Voor de geautomatiseerde analyse is hij zelf de verwerkingsverantwoordelijke. De dienst heeft in dit geval immers zelf bepaald dat zij de persoonsgegevens ook voor marketingsdoeleinden wil analyseren.

Voorbeeldlijst en stroomschema
Om het verschil te verduidelijken heeft de AP heeft daarom een voorbeeldlijst gepubliceerd en een stroomschema waarin u kunt zien of iemand een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke is (zie bijlagen rechts op deze pagina).

Vragen?
Heeft u nog vragen dan kunt u daarvoor terecht op hulpbijprivacy.nl of neem contact op met medewerkers van de CUMELA-ondernemerslijn via 033- 247 49 99 of door te een e-mail te sturen naar ondernemerslijn@cumela.nl

 
Auteur: Geralde van de Bunt
Bron: Hulp bij privacy