Afvalstoffentransport

Afvalstoffen zijn alle stoffen of voorwerpen waarvan de houder of eigenaar zich wil ontdoen en het maakt niet uit of de stof wel of niet vervuild is. Schone grond uit een bouwput die wordt afgevoerd is daarmee ook een afvalstof. Bij het transport van afvalstoffen, grond en baggerspecie moet een zogenaamde begeleidingsbrief aanwezig zijn en bedrijven die zich bezig houden met het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van afvalstoffen moeten beschikken over een VIHB-nummer. Bij elke voertuigcombinatie moet een gewaarmerkte kopie van het VIHB-registratiebewijs aanwezig te zijn.
  • Dossierhouder

    Hero Dijkema

    Beleidsadviseur (land)bouwverkeer en vervoer

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen