Brug Groeneweg in Schalkwijk weer open voor landbouwverkeer

4 april 2019
De gemeente Houten trekt het verkeersbesluit met een tonnage- en aslastbeperking voor de brug in de Groeneweg ter hoogte van de Achterdijk in. De borden met de beperkingen worden ook verwijderd.
In februari 2018 heeft de gemeente Houten een aslastbeperking tot 5 ton en een maximum massa van 20 ton voor voertuigcombinaties ingesteld voor de brug in de Groeneweg bij de kruising met de Achterdijk in Schalkwijk. Reden was dat de brug uit 1938 is en na onderzoek onvoldoende draagkrachtig zou zijn voor zware voertuigen.
 
De route over de Groeneweg is een belangrijke doorgaande route voor het landbouwverkeer. Gevolg is dat het landbouwverkeer 6 km moet omrijden en dan ook nog over smalle wegen, waar ook veel (recreatieve) fietsers rijden. CUMELA Nederland daarop heeft namens zes loon- en grondverzetbedrijven bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit. Daarnaast hebben ook LTO Noord en een individuele belanghebbende bezwaar aangetekend.
 
In de bezwaarprocedure heeft de bezwaarschriftencommissie vastgesteld dat de gemeente Houten onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt wat de gevolgen voor de verkeersstromen zijn en dat de belangenafweging niet voldoende was. Ook is er niet voldoende gekeken naar de mogelijkheden van versterking van de brug, zoals door CUMELA Nederland is aangevoerd.
 
Uiteindelijk heeft de gemeente Houten besloten om het verkeerbesluit per 4 april 2019 in te trekken. Uit nader onderzoek van de brug bleek ook dat er geen schadebeelden zijn die wijzen op een technisch bezwijken van de constructie. De schades aan de brug worden hersteld en de conditie wordt een jaar lang gemonitord of de constructie voldoet aan het huidige gebruik.
 
CUMELA Nederland is verheugd over het intrekken van het verkeersbesluit. Hierdoor wordt een belangrijke verbindingsroute voor het landbouwverkeer op het Eiland van Schalkwijk weer opengesteld.
Auteur: Hero Dijkema