Maximale afmetingen, massa’s en aslasten van (land)bouwvoertuigen

12 mei 2017
Per 1 april 2017 zijn er wijzigingen doorgevoerd voor de afmetingen en massa’s van (land)bouwvoertuigen. Het overzicht met de belangrijkste afmetingen, massa’s en aslasten is als bestand bij dit bericht te downloaden.
Wijziging nieuwsbericht op 16 mei 2017: overzicht is uitgebreid met de maximummassa van een landbouwtrekker met vier of meer assen, waar de landbouwvrachtauto van voertuigcategorie T onder valt. In de tekst nog aan aanvulling dat de maximummassa van een voertuig afhangt van de technisch toegestane maximummassa of aslasten.
 
Voor alle motorrijtuigen met beperkte snelheid zijn de afmetingen nu gelijk en is de maximale breedte 3,00 meter. Voorheen mochten motorrijtuigen met beperkte snelheid welke geen rijdend werktuig waren maximaal 2,60 meter breed zijn. Ook is de maximale last per wiel voor alle motorrijtuigen met beperkte snelheid 6.000 kg per wiel geworden. Hierdoor kunnen lege knikdumpers nu zonder ontheffing over de openbare weg rijden.
 
Een voertuigcombinatie van een landbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid met daaraan een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk, die niet om een verticale as kan draaien (b.v. een ploeg met een steunwiel), mag niet langer zijn dan 12,00 meter.
 
Nieuw is verder dat de maximum aslast voor aangedreven assen onder landbouwaanhangwagens (b.v. kipper) en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (b.v. balenpers) 11.500 kg is. Voor niet-aangedreven assen is maximum aslast 10.000 kg. Verder is nu de maximum aslast onder een pendelas opgenomen. De toegestane maximumlast onder een pendelas mag niet meer bedragen dan 13.000 kg, waarbij de last onder ieder van de assen niet meer mag bedragen dan 6.500 kg.
 
De afmetingen en massa's in het overzicht gelden inclusief lading en aangekoppelde verwisselbare gedragen uitrustingsstukken. Alleen lading, zowel deelbare als ondeelbare lading, mag aan de achterzijde van een voertuig maximaal 1,00 meter uitsteken.

In de bijlage van dit bericht vindt u een overzicht van alle maximale afmetingen, massa’s en aslasten van (land)bouwvoertuigen vanaf 1 april 2017. De maximale massa's of aslasten van individuele voertuigen kunnen lager zijn. De toegestane maximummassa of de som van de aslasten van een landbouwtrekker, motorrijtuig met beperkte snelheid, landbouwaanhangwagen of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk, mag niet meer bedragen dan de technisch toegestane maximummassa of technisch toegestane maximumlast onder de as van het voertuig of het maximum draagvermogen van de banden.
Auteur: Hero Dijkema