Bestaande GV-kentekens en aankomende registratie (land)bouwvoertuigen

23 januari 2019
Eigenaren van landbouwvoertuigen met een GV-kenteken moeten straks éénmalig deze voertuigen opnieuw te naam stellen. Reden is dat huidige GV-kentekenbestand niet volledig en niet correct is. Niet altijd is de huidige eigenaar of houder aan het voertuig gekoppeld en er kunnen noodzakelijke voertuiggegevens ontbreken.
GV-kenteken op (land)bouwvoertuigen
Landbouwvoertuigen die in het grensverkeer in Duitsland en België worden ingezet moeten een GV-kenteken hebben. Er zijn door de RDW ongeveer 20.000 GV-kentekens afgegeven. De aankomende registratie en kentekening van landbouwvoertuigen blijkt onduidelijkheid te geven wat er met de bestaande GV-kentekens gaat gebeuren.
 
Aanvrager
Een GV-kenteken hoort bij de aanvrager van het kenteken. Bij alle andere motorvoertuigen in Nederland is het kenteken gekoppeld aan het voertuig. Een GV-kenteken staat op uw naam of op de naam van uw bedrijf. Als u een voertuig met een GV-kenteken verkoopt, sloopt of uitvoert naar het buitenland, moet u de registratie van het kenteken bij de RDW beëindigen. Het GV-kentekenbewijs is namelijk niet overdraagbaar op een nieuwe eigenaar van het voertuig.
 
Beëindiging van de GV-registratie doet u door een verzoek om beëindiging van het kenteken, samen met het kentekenbewijs naar de RDW te sturen. Het beëindigen van de registratie van een grensverkeerkenteken is gratis. De koper van uw voertuig moet een nieuw grensverkeerkenteken aanvragen (als dit van toepassing is). Hij krijgt ook een ander kentekennummer. Het is niet mogelijk om het GV-kenteken op naam van een éénmanszaak of maatschap te zetten.
 
Eigenaar niet correct
Straks wordt bij de registratie van de voertuiggegevens het voertuig ook tenaamgesteld, oftewel er wordt er een eigenaar of houder aan het voertuig gekoppeld. Principe daarbij is dat degene die de aanvraag tot de tenaamstelling, doet ook de eigenaar of houder is. Probleem bij de GV-kentekens is bij verkoop, sloop of export van een landbouwvoertuig, het GV-kentekenbewijs regelmatig niet is ingeleverd bij RDW. Een landbouwvoertuig met GV-kenteken dat is doorverkocht en waarvan de registratie niet is beëindigd, staat dan nog steeds op naam van de oorspronkelijke aanvrager van het GV-kenteken.
 
Voertuiggegevens
Wanneer het voertuig een GV-kenteken heeft, zijn er bij de RDW al bepaalde voertuiggegevens bekend. Het kan echter zijn dat bepaalde voertuiggegevens op afgegeven GV-kentekenbewijzen ontbreken. Zo is de maximumconstructiesnelheid van een landbouwtrekker een noodzakelijk voertuiggegeven. Een deel van de GV-kentekens staat echter niet op naam staan van de huidige eigenaar van het landbouwvoertuig. Daar komt nog bij dat er in een aantal gevallen er GV-kentekens met hetzelfde kentekennummer zijn afgegeven. De huidige registratie van de GV-kentekens en de daaraan gekoppelde eigenaren is dus niet volledig en correct.
 
Nieuwe tenaamstelling
Daarom zal bij invoering van het wetsvoorstel registratie en kentekening van (land)bouwvoertuigen aan de eigenaar of houders van een voertuig met een GV-kenteken worden gevraagd om het voertuig éénmalig opnieuw te naam te stellen. Ook kan er nog gevraagd worden naar eventueel ontbrekende voertuiggegevens. Daarmee wordt het GV-kentekenbestand opgeschoond en wordt de juiste eigenaar of houder aan het kenteken gekoppeld. Ook wordt het GV-kenteken daarmee aan het voertuig gekoppeld en blijft bij verkoop aan het voertuig verbonden. De bestaande gele GV-kentekenplaat hoeft in principe niet te worden vervangen. Wanneer blijkt dat een GV-kenteken dubbel is afgegeven, ontvangt degene die zich als tweede registreert op kosten van RDW een nieuw kentekenbewijs en nieuwe kentekenplaat.
Auteur: Hero Dijkema