Tweede Kamer stemt tegen kenteken maar voor 40 km/u

13 december 2016
De Tweede Kamer is tegen de invoering van kentekenplicht voor alle (land)bouwvoertuigen maar voor snelheidsverhoging naar 40 km/u. Aan de huidige situatie dat het doorgaande landbouwverkeer door de kernen van dorpen en steden en bij het fietsverkeer moet rijden verandert er echter niets. Deze uitkomst is een grote tegenvaller voor de verkeersveiligheid in Nederland.
Dit verkeersbeeld blijven we voorlopig zien.
In Europa blijft Nederland daarmee het enige land dat geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen heeft. 'Wij zijn zeer teleurgesteld dat de Tweede Kamer heeft besloten om geen kentekens in te voeren voor alle landbouwvoertuigen op de openbare weg. Daarmee worden we nog steeds genoodzaakt om via dorpskernen naar onze opdrachtgevers te rijden.', aldus Wim van Mourik, voorzitter van CUMELA Nederland.
Het wetsvoorstel is met een krappe meerderheid verworpen. In een hoofdelijke stemming waren 69 Kamerleden voor het wetsvoorstel en 71 tegen.
Qua voertuigregelgeving voor landbouwvoertuigen blijft Nederland hangen in de jaren ’50 en ’60. Niet voor niets heeft CUMELA Nederland heeft er al meer dan 20 jaar voor gepleit om de landbouwvoertuigen op dezelfde manier te reguleren als alle motorvoertuigen op de weg.

Breed draagvlak
Bijzonder is dat het wetsvoorstel maatschappelijke zeer breed wordt gedragen, maar politiek Den Haag hier klaarblijkelijk geen rekening mee wil houden. Gebruikers en leveranciers van landbouwvoertuigen zoals CUMELA Nederland, LTO Nedrland, Bouwend Nederland, Fedecom, BMWT, TLN, EVO, RAI Vereniging, HMT en Fehac zijn allemaal voorstander. Maar ook maatschappelijke organisaties als VVN, Fietsersbond en overheidsorganisaties als wegbeheerders (IPO), OM en politie willen het kenteken.
Al deze organisaties vinden het niet meer dan logisch dat voertuigen die qua grootte en massa vergelijkbaar zijn met vrachtauto’s voorzien worden van een kenteken. Nu de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel is, blijven landbouwvoertuigen anoniem deelnemen aan het verkeer en is er niets bekend over de technische eigenschappen van de voertuigen.

Snelheid blijft 25 km/u
Zonder het kenteken blijft de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen vooralsnog 25 km/u. Hoewel de Tweede Kamer middels moties heeft gestemd voor snelheidsverhoging naar 40 km/u, gaat dit niet zonder meer gebeuren. Minister Schultz van Haegen is altijd duidelijk geweest dat het kenteken dé voorwaarde is om 40 km/u te mogen rijden. Het kenteken geeft wegbeheerders de mogelijkheid om effectief te handhaven op landbouwvoertuigen. De snelheidsverhoging had wegbeheerders de mogelijkheid geboden om landbouwvoertuigen op andere wegen (rondwegen en doorgaande wegen) af te wikkelen. Nu moet het doorgaand landbouwverkeer door de kernen van dorpen en steden waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Afwegingskader landbouwverkeer
Inmiddels heeft een werkgroep van wegbeheerders, gebruikers van landbouwvoertuigen, TLN en Fietsersbond en onder leiding van CROW een afwegingskader voor toelating van landbouwvoertuigen op wegen opgesteld. Dit afwegingskader is gebaseerd op het feit dat de maximumsnelheid naar 40 km/u zou gaan. Zonder het kenteken komt er nu geen nieuw toelatingsbeleid van wegbeheerders voor landbouwvoertuigen en kan de verkeersveiligheid omtrent landbouwvoertuigen niet worden verbeterd.

Voertuigveiligheid
Het kenteken moest verder inzichtelijk maken welke typen landbouwvoertuigen er zijn, wat hun technische eigenschappen zijn en het zou een formele status aan de landbouwvoertuigen geven. Het ontbreken van deze status maakt dat wegbeheerders beleidsmatig (te) weinig kunnen met deze voertuigen. Met een kenteken kan onder meer worden gecontroleerd of de landbouwaanhangwagens voorzien zijn een reminrichting en er met de combinatie veilig met 40 km/u kan worden gereden.

Electoraal belang voorop
Met haar beslissing gaat de Tweede Kamer in tegen de wens van alle gebruikers van landbouwvoertuigen die wél het belang van verbetering van de verkeersveiligheid van het (land)bouwverkeer in Nederland inzien. Hierdoor komt er vooralsnog geen eenvoudige en goedkope registratie van alle (land)bouwvoertuigen op de openbare weg. Het kentekenbewijs voor (land)bouwvoertuigen zou het goedkoopste kentekenbewijs zijn dat door de RDW wordt afgegeven. Een ander gevolg is dat Nederland nu niet kan voldoen aan de Europese Verordening 167/2013, die stelt dat landbouwtrekkers moeten worden geregistreerd. Ook de voorgenomen centrale ontheffingverlenging voor te brede landbouwvoertuigen is vooralsnog van de baan. Het lijkt er op dat de Tweede Kamer bij het stemmen over dit wetsvoorstel electorale belangen boven het algemene belang van verkeersveiligheid stelt en dat betreuren wij.

Nu gaat het vele jaren duren voor er in Nederland weer gesproken wordt over de invoering van kentekens voor landbouwvoertuigen.
Auteur: Hero Dijkema