Problemen bereikbaarheid regio Vijfheerenlanden aangekaart

14 november 2018
Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen heeft zaterdag 10 november een werkbezoek gebracht aan de regio van de nieuwe gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe. Op uitnodiging van de VVD Vijfheerenlanden is met een bus door het gebied gereden om de problemen met de slechte bereikbaarheid van de regio in de spits toe te lichten. Ook de positie van het landbouwverkeer is aangekaart.
Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen op werkbezoek in Vijfheerenlanden
Samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, brachten de gedeputeerden van verkeer Conny Bieze (Gelderland), Floor Vermeulen (Zuid-Holland) en Dennis Straat (Utrecht) en VVD-kamerlid Remco Dijkstra (woordvoerder verkeer) een werkbezoek aan het gebied. In de bus zaten verder diverse VVD-(kandidaat)raadsleden van de nieuwe gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe. Vertegenwoordigers van aanwonenden hebben hun ervaringen met sluip- en fileverkeer gedeeld met de politieke bestuurders. CUMELA Nederland heeft de positie van het landbouwverkeer onder de aandacht gebracht.
 
Sluipverkeer
Centrale thema zijn de problemen met de bereikbaarheid van de regio Vijfheerenlanden. De ligging tussen de snelwegen A2 en A27 met altijd veel files, geeft veel sluipverkeer op het onderliggende wegennet. De VVD van Vijfheerenlanden verwacht dat door de aankomende verbredingen van de A27 en A15 dit probleem alleen nog maar groter wordt. Hanneke van der Leun, lijsttrekker van de VVD Vijfheerenlanden uit Meerkerk: “Ik heb al meegemaakt dat vrachtwagens uren stilstonden in Meerkerk. Een levensgevaarlijke situatie, want Meerkerk was al die tijd onbereikbaar voor ambulance en brandweer”.
 
Namens de Aktiegroep sluipverkeer Bentz-Berg heeft Jolanda Brouwer de problematiek van het sluipverkeer in Vianen toegelicht. Richting gedeputeerde Dennis Straat is de noodzaak aangegeven van opschaling van kortetermijnmaatregelen om sluipverkeer te ontmoedigen.
 
Veiliger landbouwverkeer
CUMELA Nederland heeft aandacht gevraagd voor de onveilige situatie op de N484 van Leerdam naar Zijderveld. Het landbouwverkeer moet daar op een te smalle parallelweg samen met fietsers rijden. Voor de provincie Utrecht als nieuwe wegbeheerder een mooie uitdaging om hier met een goede oplossing te komen. Aangegeven is verder dat CUMELA Nederland ook aan verkeerseducatie doet, gericht op veiliger landbouwverkeer. Het VOMOL-project is speciaal voor schoolgaande fietsers van de basisschool en scholen en wegbeheerders kunnen hier gebruik van maken.
 
Nieuwe Merwedebrug
Verder heeft CUMELA Nederland aandacht gevraagd voor de nieuwe Merwedebrug, waarover geen landbouwverkeer mag. Het landbouwverkeer moet namelijk ver omrijden via het Brakelseveer ten oosten van Vuren of het veer Kop van ’t Land bij Dordrecht. In beide gevallen is dat meer dan 20 tot 30 km omrijden oftewel minimaal een uur extra rijden per rit.
De nieuwe Merwedebrug moet ook een rijbaan krijgen, die geschikt is voor de huidige moderne landbouwvoertuigen. Gezien het feit dat bruggen ontworpen en gemaakt worden om tussen de 50 tot 80 jaar mee te kunnen, vinden wij het een gemiste kans, wanneer de nieuwe Merwedebrug niet geschikt wordt voor landbouwverkeer.
 
Samenwerken
De minister deelt de zorg van de lokale bestuurders uitten en onderschrijft de noodzaak dit gezamenlijk (gemeenten - provincies - Rijk) aan te pakken. “Alleen samen en over provinciegrenzen heen zijn structurele oplossingen realiseerbaar”. In de komende periode zal in een aanvullend gepland overleg opnieuw worden stilgestaan bij verdere uitbreiding van korte termijn maatregelen.
Auteur: Hero Dijkema