Meldpunt voor knelpunten met landbouwverkeer in Flevoland

14 juni 2017
De provincie Flevoland heeft een digitaal meldpunt voor knelpunten met landbouwverkeer ingericht. Alle weggebruikers kunnen tot 30 juni a.s. reageren met opmerkingen en ervaringen over het landbouwverkeer in Flevoland.
Als een echt agrarische provincie rijdt er in Flevoland veel landbouwverkeer. Zeker in het voorjaar en de oogsttijd is er extra veel landbouwverkeer. De provincie Flevoland maakt werk van verbetering van de verkeersveiligheid. Daarom wil de provincie graag meer inzicht in gevaarlijke verkeerssituaties voor en door het landbouwverkeer.
 
Voorbeelden van gevaarlijke situaties met landbouwverkeer zijn onoverzichtelijke situaties, te weinig ruimte door smalle wegen, gevaarlijk inhalen door overige weggebruikers, menging van landbouwverkeer met fietsers, modder op de weg, kapotte bermen, en dergelijke. Als u tips hebt voor verbetering van de verkeersituaties waarbij landbouwverkeer een rol speelt, dan kunt u die melden.
 
Meldpunt
Via het digitale meldpunt www.flevoland.nl/landbouwverkeer kunnen bestuurders van landbouwvoertuigen, maar ook andere weggebruikers zoals automobilisten of fietsers, hun ervaringen met landbouwverkeer in de provincie Flevoland delen. U kunt niet alleen knelpunten aangeven, maar ook aangeven wat goed geregeld is en of er wensen zijn verbetering van de verkeersveiligheid.
U kunt tot uiterlijk 30 juni a.s. reageren.
 
De meldingen worden niet apart afgehandeld, maar zijn bedoeld om een algeheel beeld te krijgen van knelpunten die zowel bestuurders van landbouwvoertuigen als overige weggebruikers ervaren. De provincie Flevoland beoordeelt vervolgens waar er maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid van het landbouwverkeer te verbeteren.
 
CUMELA Nederland doet dan ook een beroep op alle cumelabedrijven en hun chauffeurs in Flevoland om te reageren. Dit is een unieke kans om knelpunten met het landbouwverkeer te gaan verminderen en de verkeersveiligheid in de provincie Flevoland te verbeteren.
 
Het meldpunt is een initiatief van de provincie Flevoland in samenwerking met CUMELA Nederland, LTO Noord en Royal HaskoningDHV.
Auteur: Hero Dijkema
Bron: Provincie Flevoland