500 trekkerbumpers gesubsidieerd door CUMELA Nederland

17 januari 2019
Binnen 2,5 jaar heeft CUMELA Nederland 500 trekkerbumpers van cumelabedrijven en rijschoolhouders gesubsidieerd. Hiermee is het doel op 17 januari jl. gehaald en de campagne succesvol afgesloten. CUMELA Nederland is trots op de cumelasector die hiermee haar bijdrage levert aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Trekkerbumpers zorgen voor sneller en betere voertuigherkenning bij weggebruikers, dankzij breedtemarkering en verlichting. Zowel overdag als ’s-nachts! CUMELA Nederland startte in september 2016 de trekkerbumpercampagne. Met deze actie wilde Cumela het gebruik van trekkerbumpers stimuleren, om duidelijk te maken dat het cumela-ondernemers ernst is met de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen, ontvingen de eerste 500 gebruikers een subsidie van € 500,- op de aanschaf van een trekkerbumper. Binnen 2,5 jaar werden deze aanvragen al ontvangen.

Ontwikkeling
In 2011 werd de eerste trekkerbumper door Loonbedrijf Wolken in gebruik genomen. CUMELA Nederland zag de meerwaarde in voor de verkeersveiligheid en anticipeerde met een eerste praktijkproef. Na de introductie zijn er in 2012 onder elf cumelabedrijven Peecon-bumpers uitgezet. CUMELA Nederland initieerde daarop in 2014 en 2015 een tweede praktijkproef met een nieuwe generatie trekkerbumpers van Peecon, Alasco, Tractorbumper en Agribumper. Het betroffen hier doorontwikkelde bumpers die dichter op de trekker zitten, meer functionaliteit hebben en zo zijn gebouwd dat ze vaker op de trekker kunnen blijven zitten. Ze waren ook niet ontwikkeld om de botsimpact op te vangen, waardoor ze simpeler, korter en goedkoper konden worden gehouden. Duidelijk werd dat een betere herkenbaarheid van de trekker belangrijker is voor de verkeersveiligheid, dan het verminderen van de gevolgen van een eventuele botsing. Wel moet de trekkerbumper nog steeds voorkomen dat een voertuig of weggebruiker onder de voorwielen van de trekker kan schieten. In deze tweede ronde zijn deze vier merken bumpers uitgezet onder acht cumelabedrijven verspreid over Nederland. De praktijkervaringen waren hier zeer positief. Andere verkeersdeelnemers anticiperen eerder en beter dan voorheen op de breedte van een tegemoetkomende trekker. Vrachtwagenchauffeurs gaan zelf eerder en meer aan de kant en deelnemers krijgen positieve reacties uit de omgeving. Door de grotere attentiewaarde van de trekkerbumper worden botsingen juist voorkomen. De trekkerbumper is de afgelopen jaren een steeds meer geaccepteerd veiligheidsonderdeel van de trekker geworden.

Trekkerbumpercampagne
In 2016 besloot CUMELA Nederland de aanschaf van de bumpers van 15 verschillende fabrikanten te stimuleren door de inmiddels succesvol afgesloten subsidieregeling voor cumelabedrijven en rijscholen. Hiermee laat de cumelasector zien dat verkeerveiligheid hoog in het vaandel staat en de trekkerbumper inmiddels omarmd is door de sector. CUMELA Nederland vertrouwt erop dat in de toekomst nog vele trekkerbumpers worden aangeschaft, ook zonder de subsidie.

Campagne afgesloten
Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Heeft u uw aanvraag al ingediend? We nemen op korte termijn contact met u op!

Auteur: Marije van Beurden