Rode diesel tanken in België mag wel

6 december 2018
In België rode diesel tanken in Nederlandse landbouwvoertuigen is gewoon toegestaan. Dit jaar was hierover onduidelijkheid ontstaan door handhaving van de Belgische douane. Het Belgische Ministerie van Financiën heeft inmiddels aangegeven dat de Nederlandse eigenaar van het landbouwvoertuig daarvoor geen contingentvergunning hoeft te hebben.
Rode diesel mag in België worden getankt in landbouwvoertuigen
De afgelopen tijd heeft de Belgische Douane diverse boetes uitgedeeld aan Nederlandse bestuurders van landbouwvoertuigen. De reden is dat er rode diesel was getankt en dat dit illegaal zou zijn. De uitleg van de Belgische douane leidde tot onduidelijkheid over het gebruik van rode diesel in België door Nederlandse loonbedrijven en agrariërs.
 
Belgische gebruikers van rode diesel moeten namelijk beschikken over een vergunning Energieproducten en elektriciteit (contingentvergunning). Zonder deze vergunning mag er geen rode diesel in de brandstoftank van het voertuig zitten. Probleem is dat bedrijven gevestigd buiten België deze vergunning niet kunnen krijgen. Het ontbreken van de vergunning was de reden voor de Belgische Douane om bekeuringen uit te delen aan Nederlandste bestuurders van landbouwvoertuigen.
 
CUMELA Nederland heeft aan het Belgische Ministerie van Financiën gevraagd wat de voorwaarden zijn om rode diesel in Nederlandse landbouwvoertuigen te mogen tanken. Het antwoord hierop is: “Een Nederlandse tractor mag in België rijden met rode diesel. Hij dient hiervoor geen vergunning te hebben.” Het Nederlandse bedrijf hoeft dus geen vergunning Energieproducten en elektriciteit te hebben. Deze vergunning wordt alleen afgegeven aan bedrijven met Belgische BTW-nummers. Wel moet het gebruik van het Nederlandse voertuig voldoen aan de voorwaarden die gelden om in België op rode diesel te mogen rijden.
 
Land- en bosbouwgebruik vrijgesteld
Algemeen geldt dat in België rode diesel is toegestaan in landbouwvoertuigen die worden gebruikt voor in de land-, tuin- en bosbouw. Onder land- en tuinbouwwerkzaamheden moet worden verstaan: de algemene landbouw, de groenteteelt, de fruitteelt, de bloementeelt, de sierplantenteelt, de teelt van zaai- en pootgoed, het kweken van bomen, graszoden kweken, veeteelt, etc.
Onder land- en tuinbouwwerkzaamheden vallen niet: tuinaanleg, tuinonderhoud en landschapsverzorging, een manege uitbaten, het louter verhandelen van vee, enz.
 
Onder bosbouwwerkzaamheden worden alle activiteiten verstaan die in een bos worden uitgevoerd en die nodig zijn om het bos in stand te houden of de specifieke doelstellingen te bereiken voor het bosbeheer. Voorbeeldenzijn het planten, snoeien of kappen van bomen in bossen, onderhoud van grachten, beken en paden in bossen. Het vervoer van bomen en takken vanuit een bos naar een andere locatie valt eveneens onder de accijnsvrijstelling.
Houttransport door een handelaar (b.v. transportfirma, houthandelaar) vallen niet onder de accijnsvrijstelling.
 
Landbouwvoertuigen
Het gebruik van rode diesel door landbouwvoertuigen is in België beperkt tot:
 
1. land-, tuin- en bosbouwtractoren; de landbouwtrekkers moeten een GV-kenteken hebben ten teken dat zij in Nederland zijn ingeschreven als landbouwtrekker. De tractoren worden gebruikt door agrariërs voor het voorttrekken van machines, landbouwwerktuigen, al dan niet geladen aanhang- of transportwagens, die worden gebruikt door een land-, tuin- en bosbouwer of in de visteelt of door personen die in hun dienst werken, voor zover er een direct verband bestaat tussen het gebruik op de openbare weg en het beheer van deze exploitatie. Ook landbouwloonwerk valt hieronder en de  tractoren mogen in België rode diesel gebruiken.
 
De vrijstelling geldt ook voor andere ondernemers of voor hun personeel, wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor agrariërs. Het betreft dan vervoer door loonbedrijven over de openbare weg van handelsgoederen, landbouwproducten of dieren van agrariërs. Waarbij dit vervoer slechts gebeurt tussen de boerderij en de bijhorende erven en omgekeerd. Voorbeeld is de afvoer van geoogste landbouwproducten die vervolgens direct worden afgevoerd naar de boerderij.
 
2. machines, gereedschappen, werk- en voertuigen met een speciaal voortstuwingsmechanisme, die ongeschikt zijn voor tractie en personen-, goederen- en dierenvervoer en die speciaal ontworpen zijn om uitsluitend te worden gebruikt in de land-, tuinen bosbouw en in de visteelt.
Voorbeelden zijn maaidorsers, hakselaars, spuitmachines, etc. Oftewel het gaat om zelfrijdende werktuigen specifiek bestemd voor agrarische werkzaamheden. Het is daarbij geen bezwaar dat deze werktuigen gebruik maken van de openbare weg.
 
Grondtransporten
Worden landbouwtrekkers voor niet-agrarische werkzaamheden zoals grondtransporten of bouwwerkzaamheden, dan moet er in België witte diesel worden gebruikt.
 
Grondverzetmaterieel
Rode diesel mag in België ook worden gebruikt door grondverzetmachines die worden gebruikt in de bouw. Ook werktuigen die buiten de openbare weg worden gebruikt mogen rode diesel gebruiken. Rode diesel is daarbij toegestaan in:
 
1. motoren van de installaties en machines die worden gebruikt in de bouw, de weg- en waterbouw en voor openbare werken. Voorbeelden: graafmachines, laadschoppen, bulldozers, wegwalsen, egaliseermachines, schrapers, heimachines, hijstoestellen, grasmaaiers voor openbare werken.
 
2. motoren van voertuigen die door hun bestemming buiten de openbare weg worden gebruikt of waarvoor geen vergunning is verleend voor overwegend gebruik op de openbare weg. Voorbeeld: vorkheftrucks
 
3. stationaire motoren; Voorbeeld: vaste motoren voor het aandrijven van generatoren, compressoren, pompen, centrifuges en andere. Die motoren kunnen ook op voertuigen gemonteerd zijn, maar dan moeten ze wel over een afzonderlijke brandstoftank beschikken die los staat van de brandstoftank voor het voertuig.
 
Voorwaarden in Nederland
Als u in België rode diesel mag tanken in de brandstoftank van een tractor of zelfrijdend werktuig en u rijdt hiermee vervolgens naar Nederland, dan heft de douane geen accijns over die brandstof. De voorwaarden zijn:
• de tractor of het zelfrijdende werktuig is zelf in België geweest;
• de rode diesel is in België getankt in de tractor of het zelfrijdende werktuig;
• de rode diesel zit in het normale brandstofreservoir van het voertuig;
• als de Nederlandse douane u controleert, moet u aantonen dat de rode diesel in België is getankt.
 
Let op: de douane controleert door heel Nederland, dus zorg voor een goede administratie wanneer u in België rode diesel tankt!
 
Samenvattend
Het advies over tanken van rode diesel in België dat CUMELA Nederland steeds heeft gegeven, klopt dus nog steeds. Het heeft nogal wat tijd en moeite gekost om dit op papier bevestigd te krijgen door het Belgische ministerie van Financiën. Gezien de vele liters rode diesel die door onze leden in België worden getankt was het deze inspanning meer dan waard. Niettemin hebben we de ervaring dat niet alle Belgische handhavers de wet- en regelgeving op dezelfde manier interpreteren. Mocht u hierover met de Belgische handhavers in een discussie geraken dan horen wij dat natuurlijk graag van u.
Auteur: Hero Dijkema