veilig hijsen

Veilig hijsen met grondverzetmachines

Er gebeuren nog geregeld ongelukken bij het hijsen met grondverzetmachines. De oorzaak is in de meeste gevallen onvoorzichtig gedrag of afleiding. In deze cursus leer je daarom in de eerste plaats het belang van veilig hijsen: je wordt je bewust van de risico's en leert hoe je er het beste op kunt reageren. Daarnaast leer je welke eisen en richtlijnen er gelden voor je machine bij verschillende types hijswerkzaamheden. De cursus is van toepassing op hijswerkzaamheden tot 10 tonmeter.

Inhoud

In de cursus komen veiligheids-, machine- en bedieningsvoorschriften aan de orde. Ook gaan we dieper in op verschillende hijstechnieken, voorbereidende werkzaamheden en lastberekeningen. En kijken we naar de risico- en veiligheidsaspecten van verschillende hijsgereedschappen.

Voorkennis

Voor deze cursus moet je minimaal 18 jaar oud zijn en ervaring hebben met het werken met de grondverzetmachine

Bijzonderheden

Je ontvangt een certificaat en een pasje waarmee je aan kunt tonen dat je instructie gehad hebt.