Studieclub Zuid Limburg: Ledencafé Verkeer

De gesprekken met de drie zuidelijke gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals over (land)bouwverkeer en het project “Goed Gezien” en “Verantwoord op de weg” zijn voor Cumela en LLTB aanleiding om een bijeenkomst te organiseren om informatie rondom verkeerswetgeving en praktijksituaties uit te wisselen.

Projecten
In samenwerking met LLTB willen wij als Cumela aandacht geven aan het onderwerp landbouwverkeer in het Heuvelland – Zuid Limburg. Het Heuvelland met een diversiteit aan verkeersdeelnemers verdiend aandacht dat inmiddels wordt gegeven door het project “Goed Gezien” zie campagne ‘Goed Gezien – Boerenverstand in het verkeer en “Verantwoord op de Weg” zie https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/onze-producten/verantwoord-op-w…

Om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid rondom landbouwvoertuigen, is  LLTB-regio Zuid-Limburg in september 2020 met de campagne “Goed Gezien” gestart. Tijdens het project heeft overleg plaatsgevonden met Cumela.

Daarnaast zijn Cumela en LLTB  beide betrokken bij het Project “Verantwoord op de weg”. Tijdens het project werd duidelijk dat landbouwverkeer een belangrijke speler is in en voor de natuur. De insteek van de projecten zijn vooral om alle verkeersdeelnemers bewuster te maken van mogelijke risico’s en gevaren rondom landbouwmachines op de openbare weg en te zorgen voor meer wederzijds begrip tussen de weggebruikers.

Sprekers
Cumela en LLTB-regio Zuid-Limburg houden in het teken van verkeersveiligheid en -bewustzijn een  Ledencafé Verkeer en hebben een aantal sprekers uitgenodigd.

  • Hero Dijkema, beleidsmedewerker (land)bouwverkeer en vervoer bij Cumela, informeert jullie over de registratie-kentekenplicht bij (land)bouwvoertuigen & over de nieuwe voertuigeisen en andere wettelijke kaders. 
  • Jan Pouls, verkeersadviseur bij de politie-eenheid Limburg, gaat met jullie in gesprek over verkeersveiligheid op wegen in Zuid-Limburg.

 

Datum en Locatie
Het Ledencafé Verkeer vindt plaats op donderdag 9 september, van 20.00 tot ca 22.00 uur bij Zaal Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen. Ontvangst vanaf 19.45 uur.

Aanmelden
Graag uiterlijk 2 september via de aanmeldknop aan- en of afmelden.

Covid-19
De richtlijnen rondom Covid-19 worden in acht genomen.