Mdw. tijdelijke verkeersmaatregelen

Specialist Tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM)

Het taakgebied van de Specialist tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) is vrij uitgebreid. De specialist TVM houdt zich bezig onder andere bezig met de coördinatie van werkzaamheden in het kader van het ontwerpen en beheren, toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en controleren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. Om de aansturing van deze werkzaamheden uit te mogen voeren, moet de specialist in het bezit zijn van een geldig specialist TVM persoonscertificaat.

Inhoud

De training gaat  onder andere in op CROW, Verkeerswetgeving, Arbowetgeving, veiligheid en risico’s, BRL 9101, plaatsen en verwijderen, omleiden en spoorwegovergangen, CROW beleid en proces en Verkeersmanagement (menselijke factor).

Er is geen vooropleiding vereist om deze opleiding te kunnen volgen. Wij adviseren wel eerst de opleiding Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen te volgen indien u niet bekend bent met de materie.

De opleiding duurt twee dagen en wordt op de tweede dag afgesloten met een officieel examen, afgenomen door de Stichting Infrakwaliteit. Bij slaging ontvangt u het specialist TVM persoonscertificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Voorkennis

Advies om eerst de opleiding Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen te volgen indien u niet bekend bent met de materie

Nascholing

Theorie code 95

Bijzonderheden

Resultaat: certificaat Infrakwaliteit BRL 9101 met pasje bij gebleken geschiktheid, 3 jaar geldig
Inclusief digitaal naslagwerk

Per 1 januari 2021 is de functie verkeersmanager vervangen door de functie specialist. Alle nog geldige verkeersmanager certificaten worden aan de specialist TVM functie gelijk gesteld. Deze certificaten behouden hierdoor hun geldigheid. Anders dan met een verkeersmanagercertificaat hoef je met een specialist TVM certificaat niet apart een medewerker of vakman certificaat te behalen om werkzaamheden op locatie te mogen verrichten.