Bestuurdersworkshop Stikstof en Omgevingswet

Als bestuurder van Cumela kun je een belangrijke rol spelen in de regionale belangenbehartiging bij de provincie of gemeente. Hoe je dat doet en welke technieken je daarvoor kunt gebruiken is het onderwerp van een speciale workshop voor de bestuursleden van Cumela. Laat je inspireren door medebestuurders die vertellen hoe zij in gesprek gaan/zijn met de provincie of gemeente en wat ze daarmee bereiken.

De stikstofproblematiek en de Omgevingswet zijn onderwerpen die landelijk spelen, maar regionaal door provincie en gemeente worden omgezet in wet- en regelgeving die grote invloed hebben op het vestigingsklimaat van de cumelasector. Daarom is het belangrijk dat we gezamenlijk werken aan de belangenbehartiging in de regio. Daarbij is inzet van al onze bestuurders belangrijk en onmisbaar. Juist in de regio kunnen jullie als ondernemer het verschil maken bij de beïnvloeding van beleidsmakers.

Dit voorjaar vindt de gebruikelijke bestuurdersdag niet fysiek plaats vanwege de coronabeperkingen. Dat geeft ons wel weer inspiratie om de bestuurdersdag anders in te steken. Dat doen we in de digitale workshop ‘Regionale belangenbehartiging met resultaat; stikstof en Omgevingswet’ op maandagavond 15 maart van 19:30 uur tot 21:00 uur. Naast een algemeen deel zal er ook in kleine groepen worden gewerkt. Deelnemers zijn alle bestuurders, bedrijvenadviseurs en sectiesecretarissen van Cumela.

In deze workshop ervaar je hoe je aan de hand van een praktijkvoorbeeld als cumelaondernemer en -bestuurder een bijdrage kan leveren in de oplossing van maatschappelijke opgaven. Daarnaast krijg je praktische tips en handvaten om het gesprek met regionale beleidsmakers effectief aan te gaan. In vier werkgroepen ga je onder leiding van een bedrijvenadviseur actief in gesprek over het vormgeven van een effectieve regionale belangenbehartiging.

Het programma van de workshop ziet er als volgt uit:
19:30 uur            Welkom door Wim van Mourik
19:45 uur            Deelnemers worden ingedeeld in werkgroep

 • Werkgroep 1 praktijkvoorbeeld  “Belangenbehartiging stikstof”: Onder leiding van gespreksleider Ada Kieft met dossierhouder Nico Willemsen en ondernemer/bestuurder Jelle Coen Bijlsma uit Giekerk.
   
 • Werkgroep 2 praktijkvoorbeeld “Belangenbehartiging stikstof”: Onder leiding van gespreksleider Erna Berends met dossierhouder Teun Jansen en ondernemer/bestuurder Koen van Stekelenburg uit Boxmeer.
   
 • Werkgroep 3 praktijkvoorbeeld “Belangenbehartiging Omgevingswet”: Onder leiding van gespreksleider Irma Gottenbos met dossierhouder Johan van Dijk en ondernemer/bestuurder Dammie van de Poel uit Oude Ade.
   
 • Werkgroep 4 praktijkvoorbeeld “Belangenbehartiging Omgevingswet”: Onder leiding van gespreksleider Thijs Veneklaas Slots met dossierhouder Tom Luttikhold en ondernemer/oudbestuurder Jan Kamphorst uit Ermelo.
   

20:45 uur            Gezamenlijke afsluiting. Wat zijn de ervaringen uit de werkgroepen en wat neem je mee richting je eigen bestuur. Welke regionale acties kunnen worden ingezet?

We rekenen op minimaal drie bestuurders per provincie om zo deze vorm van regionale belangenbehartiging goed op te kunnen starten. Je kunt je via de button hiernaast opgeven voor deze bijeenkomst en aangeven welk onderwerp je voorkeur heeft. Je ontvangt voor 15 maart een afzonderlijke mail met een vergaderlink via Teams en achtergrondinformatie over stikstof en de omgevingswet.