Tijdelijk handelingskader voor PFAS verontreinigde grond

10 juli 2019
Alle baggerspecie die vrijkomt bij het baggeren van verdachte watergangen moet in een partijkeuring worden geanalyseerd op het voorkomen van PFAS. Dit heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) deze week bepaald in het tijdelijk handelskader met betrekking tot de PFAS.

Van Veldhoven heeft in de week van 10 juli een brief aan de kamer gestuurd met een tijdelijk handelingsperspectief voor grond en baggerspecie met PFAS verontreiniging. Een handreiking waar de sector met smart op zat te wachten, omdat veel projecten van mogelijk met PFAS verontreinigde grond en bagger stil lagen. Dit was een gevolg van het ontbreken van beleid voor het veilig toepassen van grond waarin PFAS zijn aangetoond. Het is de bedoeling dat provincies, gemeenten en waterschappen met dit handelingskader op een gelijke manier omgaan met grond of bagger waarvan verontreiniging met deze zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is aangetoond.

PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen) is een verzamelnaam van een veelomvattende stofgroep waarvan PFOA, PFOS en GenX de meest bekende stoffen zijn. Er bestaan overigens meer dan 6.000 verschillende stoffen die tot deze groep behoren. Het zijn stoffen die vooral voorkomen rond een aantal chemische fabrieken en rond Schiphol.

Handelingskader
Het tijdelijk handelingskader met betrekking tot PFAS, dat van kracht is geworden, houdt in dat bij partijkeuringen standaard op PFAS moet worden geanalyseerd. Wanneer aantoonbaar gemaakt kan worden dat de partij onverdacht is, is analyse niet nodig. Voor partijen die vóór afgelopen maandag (8 juli) zijn bemonsterd geldt dat deze mogen worden toegepast tot 1 oktober 2019 zonder PFAS onderzoek, tenzij lokaal beleid andere regels stelt. Partijen die na 8 juli bemonsterd zijn moeten aanvullend op PFAS worden onderzocht.

Op korte termijn gaat CUMELA uitgebreider berichten over de gevolgen van deze nieuwe regeling.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.

 

Auteur: Gerben Zijlstra