Opgelet: subsidie Praktijkleren nadert einddatum

9 september 2019
Een tegemoetkoming van maximaal €2.700,-. Daarvoor komen bedrijven in aanmerking die afgelopen schooljaar als leerbedrijf een steentje bijgedragen hebben aan het opleiden van een BBL'er. Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet echter voor 16 september subsidie aangevraagd zijn, ook wanneer de leerling nog niet klaar is met de opleiding. Nog geen aanvraag gedaan, maar er wel recht op, vraag hem dan alsnog aan.

Heeft u afgelopen schooljaar als leerbedrijf een steentje bijgedragen aan het opleiden van een BBL'er tot aankomend vakman of -vrouw? Voor het goed en zorgvuldig begeleiden van een BBL'er is er een tegemoetkoming van maximaal € 2.700,- voor de gemaakte kosten in de vorm van de Subsidieregeling Praktijkleren. Vraag voor 16 september subsidie aan. Wacht dus niet tot de leerling de opleiding heeft afgerond, maar vraag ieder jaar achteraf deze subsidie aan via rvo.nl/praktijkleren.

Voor het invullen heeft zijn een aantal documenten nodig:
  • praktijkleerovereenkomst(en) van de praktijk- of werkleerplaatsen
  • gegevens van uw bedrijf waaruit RVO kan opmaken dat er sprake is van een erkend leerbedrijf
  • de verslagen, rapporten, eindopdrachten en notulen van gevoerde tussentijdse (evaluatie)gesprekken
  • een overzicht en specificatie van de gemaakte kosten
Voor de aanvraag gaat u naar de webpagina van RVO, zie bijgevoegde handleiding voor verdere instructies.
 
Let op!
U heeft e-herkenning nodig. Heeft u deze nog niet, houdt dan rekening met twee tot zeven werkdagen, voordat u dit inlogsysteem werkend heeft. Wacht dus niet tot de laatste dag.
 
Bewaar de bijlagen
U hoeft geen bijlagen mee te sturen. Deze bijlagen bewaart u in de administratie. De bewaartermijn voor de documenten waarop u uw subsidie-aanvraag baseert is vijf jaar gerekend vanaf de start van het studiejaar. U moet het aanvraagformulier ook vijf jaar bewaren. RVO.nl voert steekproefsgewijs controles uit.
 
Meer informatie
Heeft u vragen over deze regeling, bel dan met de CUMELA-Ondernemerslijn: (033) 247 49 99 of mail naar ondernemerslijn@cumela.nl. We helpen u graag verder.
Auteur: Jacqueline Tuinenga