PFAS en stikstof. Wat doet Cumela na de actiedag?

6 november 2019
Ondernemers, het was wel degelijk goed dat jullie er woensdag waren! Doordat jullie er waren zijn er nu dingen aan het veranderen. Een update over de zaken die in gang gezet zijn en welke stappen wij nu zetten.

Wat is er veranderd in de afgelopen weken?

  • Staatssecretaris Stientje van Veldhoven wilde twee weken geleden niet praten met de sector. De aankondiging van de actie, brieven en dergelijke hebben ertoe bijgedragen dat we wel met haar in gesprek zijn gekomen, ze op werkbezoek geweest is bij twee cumelaleden en dat we op 30 oktober bij haar (en nog drie andere politici) aan tafel zaten.
  • Directeur Janneke Wijnia zat maandag 4 november met andere directieleden van brancheorganisaties bij een stikstofoverleg van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Diverse provincies hebben ons naar aanleiding van de brieven uitgenodigd om te komen praten over oplossingen voor de korte termijn. Zo hebben we een afspraak met de provincies Gelderland en Utrecht, staat er in de provincie Groningen een werkbezoek gepland en hebben we via VNO-NCW Midden donderdag 7 november een afspraak met de provincie Overijssel.
  • Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bodem bij CUMELA Nederland, heeft vrijdag 8 november een eerste overleg met de werkgroep Bodem en Water van VNO-NCW met als enige onderwerp PFAS. Onder meer de norm komt dan ter sprake.
  • Het ministerie is bezig met het opzetten van een praktijkproef voor het reinigen van grond. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn proberen we die zo snel mogelijk met jou te delen, zodat je weet wat er speelt in deze belangrijke dossiers. 

Meer informatie
Heb je vragen of zijn er andere zaken waarover je wil praten? Bel gerust met de CUMELA-Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of ondernemerslijn@cumela.nl. Ook valt er nog meer over deze onderwerpen te vinden in de dossiers PFAS en stikstof. 
Auteur: Herma van den Pol