Gemeenten en provincies: toon lef!

22 oktober 2019
Cumela Nederland vraagt gemeenten en provincies om lef te tonen. Directeur Janneke Wijnia roept hiertoe op in een video. “Neem je verantwoordelijkheid en kom met een besluit om ontslag van onze medewerkers te voorkomen. We verwachten een besluit tot maatregelen die werkbaar zijn en direct effect hebben. Vanuit Cumela sturen we op haalbare voorstellen, waarmee milieu en economie geholpen zijn en waarmee gedupeerde sectoren op korte termijn verder kunnen. De stikstof en PFAS-problematiek raakt al onze leden en wij strijden voor allemaal. De agrarische sector en bouwsector hebben elkaar hard nodig!”

Klik hier voor de video van Janneke Wijnia

Wat zijn de standpunten van Cumela?
Wij intensiveren de komende weken onze lobby om de politiek uit te leggen welke maatregelen snel effect hebben en hoe sectoren elkaar kunnen helpen. Hieronder hebben we een korte opsomming gemaakt welke standpunten wij hierover innemen op het gebied van de stikstof en PFAS-problematiek.

Stikstof

  • Ga weer vergunningen verlenen voor projecten met weinig stikstof-uitstoot, zoals woningen, sportvelden, kabel en leidingwerk of bestrating.
  • Kom met een werkbare drempelwaarde.
  • Kies voor technische oplossingen voor het verminderen van emissie in de veehouderij. Minder dieren leidt niet tot het oplossen van het stikstofprobleem, net zoals het verminderen van het aantal auto’s op de weg niet de oplossing is!
  • Geef werk in Natura2000-gebieden onmiddellijk vrij.

PFAS

  • Kom met een werkbare norm van minimaal 1 microgram per kilogram grond.
  • Zorg voor actualisatie van bodemkwaliteitskaarten. Dit is een onmisbare schakel in het grondverzet voor het goede verloop van grondstromen.
  • Zorg voor een eenduidige regelgeving, kennis en toezicht op het toepassen van PFAS-houdende grond. Het tijdelijke handelingskader biedt speelruimte volgens Staatssecretaris van Veldhoven, dus benut deze ruimte en zorg ervoor dat er geen onnodige stagnatie optreedt.

“De belangen van onze leden in zowel agrarisch loonwerk, meststoffendistributie en grondverzet- en cultuurtechniek in beide dossiers zijn groot. Als brancheorganisatie voeren wij actie waar het belang van al onze cumelaondernemers bij gebaat is.” aldus Janneke Wijnia.

Cumela Nederland is dan ook blij met het initiatief van een aantal leden om de actiegroep Grond in Verzet op te richten. Zij gaan op 30 oktober naar het Malieveld in Den Haag om een statement te maken namens de gehele sector. “Wij vinden het belangrijk dat het initiatief voor deze actie bij onze leden ligt. Vanuit onze expertise voeden wij de organisatie met duidelijke standpunten. Een goed georganiseerde, ludieke en publieksvriendelijke actie ondersteunt ons ook weer in onze lobby." sluit Wijnia af.

Auteur: Ilse Klaarenbeek