Cumela tevreden over resultaat actiedag

31 oktober 2019
Gerben Zijlstra en Nico Willemsen, de twee beleidsmedewerkers van Cumela die nauw betrokken waren bij de organisatie van de Grond in Verzet actiedag, zijn tevreden over het resultaat. Wel blijven ze aandringen op snelheid zowel in het dossier PFAS als bij stikstof. "We denken in dagen en niet in weken", aldus Zijlstra.

De actiedag is achter de rug en daarmee kan de balans opgemaakt worden. Wat is er bereikt tijdens deze actiedag? Voor Grond in Verzet is het sowieso een geslaagde actiedag. "We hebben kabinet en politiek goed duidelijk kunnen maken dat het water ondernemers letterlijk tot aan de lippen staat als gevolg van de PFAS- en Stikstofimpasse", aldus Klaas Kooiker van Grond in Verzet. "Ik hoop dat het kwartje gevallen is en het kabinet daadkracht toont."

Dagen en geen weken
Willemsen vult aan dat het heel bijzonder was dat werkgevers en werknemers woensdag 30 oktober samenkwamen op het Malieveld om op te komen voor een gezamenlijk belang. Ongeveer 6.000 bezoekers en 1.000 voertuigen kwamen er in totaal naar Den Haag. "Wat we bereikt hebben is dat 49 brancheorganisaties de handen ineen sloegen." Hij spreekt de hoop uit dat de samenwerking verder doorgetrokken kan worden. "Iets wat door onze voorzitter Wim van Mourik woensdag onder woorden werd gebracht." De toespraak kan in de video onderaan deze pagina teruggeluisterd worden.  

Het resultaat van de dag stelt Willemsen en Zijlstra yevreden. "Natuurlijk hadden we graag gehad dat de norm voor PFAS was verhoogd naar één microgram en meteen een drempelwaarde voor stikstof,” zegt Zijlstra, “maar we weten ook dat dergelijke maatregelen juridisch helemaal afgedicht moeten zijn, anders wordt het weer door de rechter afgeschoten en zijn we nog verder van huis. Uiteraard blijven we aandringen op snelheid. Wij denken in dagen en niet in weken.”

Uiteindelijk had de actie al effect, voordat deze überhaupt plaatsvond. Wat gebeurde er:

  • Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegt toe met ruimere normen te komen voor PFAS.
  • Van Veldhoven zegt toe versneld met een nieuwe landelijke achtergrondwaarde te komen, waardoor we van de norm van 0,1 microgram af kunnen stappen. 
  • Er wordt gesproken over een noodpakket. 
  • Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft aan naar een ruimere drempelwaarde voor kleinere projecten te zoeken. "Nederland gaat niet op slot", aldus Schouten.
  • Donderdag 31 oktober wordt bekend dat gekeken wordt naar snelheidsverlaging op de snelweg om stikstofruimte te creëren.

Met de woorden tevreden laat Cumela weten voorzichtig positief te zijn over de toezeggingen, nu is het afwachten hoe de toezeggingen in de praktijk vertaald gaan worden. Willemsen zegt dat hij graag, in samenwerking met de andere vakbonden, met de politiek aan de slag wil gaan om dit verder uit te werken. "Als u komt met praktische voorstellen dan zijn wij er als bedrijfsleven om u te helpen en dan komen we er samen wel uit", zegt Van Mourik.

PFAS in tuinaarde 
Directeur Janneke Wijnia en voorzitter Wim van Mourik trokken de aandacht op het podium met het onderzoeken van tuinaarde. Zij leegden symbolisch een ton tuinaarde op het podium, waarbij Van Mourik duidelijk maakte dat PFAS in bijna alle grond voorkomt. Cumela liet een monster onderzoeken, samengesteld op basis van drie gemengde zakjes tuinaarde vann verschillende tuincentra. Dit mengmonster bevatte 0,5 tot 0,7 microgram PFAS, terwijl de drempelwaarde 0,1 is. Dit zou dus eigenlijk niet meer gebruikt mogen worden volgens de huidige norm, maar is gewoon nog te koop voor de consument! 
 
Meer informatie
Heeft u vragen, hulp nodig of behoefte aan een luisterend oor? Neem contact op met de Cumela Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of mail naar ondernemerslijn@cumela.nl

Toespraak Wim van Mourik tijdens actie

Auteur: Herma van den Pol