Update: delen gegevens werknemers met hoofdaannemers

5 november 2018
De meest gestelde vraag van afgelopen jaar is toch wel welke gegevens van personeelsleden er met hoofdaannemers gedeeld mogen worden. In de praktijk leidt het tot veel problemen dat een hoofdaannemer van alles over uw werknemers wil weten in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid, terwijl u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen het Burgerservicenummer (BSN) van uw werknemer mag verstrekken.

Helaas konden we de afgelopen maanden slechts adviseren om dit bespreekbaar te maken met uw hoofdaannemer, omdat er op dit moment twee regelingen zijn die elkaar tegen spreken. Feitelijk mag u bepaalde gegevens niet delen, maar als onderaannemer wilt u toch graag betaald krijgen. Zie dit nieuwsbericht van 8 mei jl. voor de uitleg van het knelpunt.

CUMELA Nederland heeft in de afgelopen maanden overleg gevoerd met onder andere Bouwend Nederland, Metaalunie en UNETO VNI om te zoeken naar een praktische oplossing. Inmiddels onderschrijven ook VNO-NCW en MKB-Nederland het probleem dat wettelijk gezien alleen een grondslag bestaat om het Burgerservicenummer te delen met de aannemer. De aannemer is hierdoor genoodzaakt om op de bouwplaats of de plaats van het werk zelf de benodigde gegevens over te schrijven van het identiteitsbewijs. Linksom of rechtsom komen de persoonsgegevens dus altijd in de administratie van de aannemer terecht, alleen op zeer omslachtige wijze volgens VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd afgesproken om de wet ongeveer een half jaar na invoering te evalueren. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben, mede namens alle aangesloten brancheverenigingen, knelpunten en oplossingen ingediend bij minister Dekker met de hoop dat deze door de Tweede Kamer besproken zullen worden. En mogelijk zullen leiden tot verbeteringen in de toepassing van de AVG. Eén van de aangedragen knelpunten is de spanning tussen de WKA en de AVG. Een mogelijke oplossing wordt gezien in het uitbreiden van de wettelijke mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens of een bredere interpretatie van de AVG-grondslag “gerechtvaardigd belang”.

Of dit daadwerkelijk door de Tweede Kamer overgenomen zal worden is nog even afwachten. In de tussentijd is CUMELA Nederland in overleg met onder meer Bouwend Nederland en UNETO-VNI om tot een werkbare oplossing te komen.

 

Auteur: Geralde van de Bunt