AVG: hoe gaat het ermee?

17 september 2018
Net voor de zomer konden we er niet omheen: de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In iedere mailbox waren talloze e-mails te vinden over gewijzigde privacyverklaringen, verzoeken om toestemming voor nieuwsbrieven en verwerkers-overeenkomsten die getekend moesten worden. Ook bij CUMELA Nederland stond de telefoon roodgloeiend van de AVG-vragen. Inmiddels zijn de eerste 100 dagen met de AVG verstreken en is het tijd om een eerste balans op te maken.

De toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), heeft nog niet bij een cumelabedrijf op de stoep gestaan en er is nog geen enkele miljoenenboete uitgedeeld. Maar de toezichthouder heeft wel degelijk controles uitgevoerd. Zo is bij 400 overheidsorganisaties, 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars gecontroleerd of er een Functionaris voor de Gegevensbescherming is aangesteld en is er een verkennend onderzoek aangekondigd door middel van tientallen steekproeven gericht op het register met verwerkingsactiviteiten bij ondernemingen in onder meer de sector bouw. De AP heeft verder voorlichting gegeven over de AVG, onder meer over het gebruik van camera’s in reclamezuilen. Ook is onderzoek gedaan naar misstanden met camera’s in sauna’s en werd de Belastingdienst op de vingers getikt over het gebruik van het Burgerservicenummer in het BTW-nummer van zelfstandigen.

Boetes
Verder heeft de AP een dwangsom van € 48.000 ingevorderd bij Theodoor Gilissen Bankiers (TGB), omdat de bank in 2016 geen gehoor gaf aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Na onderzoek kreeg de bank nog twee maanden de tijd om de gegevens alsnog te verstrekken, maar de dat deed de bank niet waardoor de dwangsom werd ingevorderd door de AP. Neem dergelijke verzoeken dus serieus!

Klachten
In juni en juli zijn al zo’n 1.100 klachten gemeld bij de toezichthouder. Ongeveer de helft daarvan is reeds geanalyseerd. Het ging veelal over het niet mogen inzien van gegevens en het niet verwijderd krijgen van persoonsgegevens. Het indienen van een klacht bij de AP kan een goed middel zijn om een derde te dwingen uw rechten te respecteren.

Begeleiding bij implementatie AVG
Wilt u begeleiding bij het inventariseren van wat de AVG betekent voor uw organisatie of een check of u het goed heeft gedaan? Dan kunt u daarvoor terecht bij CUMELA Advies. De adviseurs helpen u bij het maken van een inventarisatie waarmee u inzichtelijk krijgt welke maatregelen verstandig zijn om te nemen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat bij een eventuele controle u kunt aantonen hoe u omgaat met verwerking van persoonsgegevens. Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail aan advies@cumela.nl.
 

Auteur: Geralde van de Bunt