Vraag nu subsidie Praktijkleren aan!

13 juni 2018
Heeft u dit schooljaar als leerbedrijf een steentje bijgedragen aan het opleiden van een BBL’er tot aankomend vakman of -vrouw? Voor het goed en zorgvuldig begeleiden van een BBL’er is er een tegemoetkoming van maximaal € 2.700,- voor de gemaakte kosten in de vorm van de Subsidieregeling Praktijkleren.

Sinds 2 juni 2018 is het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren geopend voor schooljaar 2017/2018. U kunt de subsidie aanvragen tot 17 september 2018 om 17.00 uur. U hoeft slechts één formulier in te vullen om de subsidieaanvraag in te dienen.

Voor het invullen van heeft u een aantal documenten nodig:
·         Praktijkleerovereenkomsten van de praktijk- of werkleerplaatsen;
·         Gegevens van uw bedrijf waaruit RVO.nl kan opmaken dat er sprake is van een erkend leerbedrijf;
·         De verslagen, rapporten, eindopdrachten en notulen van gevoerde evaluatiegesprekken;
·         Een overzicht en specificatie van de gemaakte kosten.

Voor de aanvraag gaat u naar deze webpagina van RVO.nl.

De doelgroep van de subsidie praktijkleren is sinds dit jaar uitgebreid met leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de entree-opleidingen voor het vmbo. Een aanvraag is mogelijk nadat de begeleiding van de leerling of student is afgelopen.

Let op: u heeft e-herkenning nodig. Heeft u deze nog niet houdt dan rekening met twee tot zeven werkdagen voordat u dit inlogsysteem werkend heeft. Wacht dus niet tot de laatste dag.

Er hoeven geen bijlagen te worden meegestuurd. Deze bijlagen bewaart u in de administratie. De bewaartermijn voor de documenten waarop u uw subsidieaanvraag baseert, is vijf jaar, gerekend vanaf de start van het studiejaar. U moet het aanvraagformulier ook vijf jaar bewaren. RVO.nl voert steekproefsgewijs controles uit.

Auteur: Jacqueline Tuinenga