Lajos Bax aan de slag als adviseur Scholing

21 februari 2019
Scholing is voor de cumelasector al lange tijd een belangrijk dossiers. De arbeidsmarkt is krap en het aantal vacatures hoog. Elke CUMELA ondernemer krijgt wel te maken met de vraag: hoe komen we aan voldoende en goed personeel? Daarnaast hebben CUMELA ondernemers de uitdaging om hun bestaande medewerkers te behouden en voortdurend bij te scholen.

Om deze reden is Lajos Bax sinds januari 2019 aan de slag gegaan als Adviseur Scholing. Zijn opdracht is tweeledig. Enerzijds heeft hij als taak om ervoor te zorgen dat het onderwijsklimaat in de cumelasector gezond is en blijft. Dat doet hij samen met Dick Klop, Beleidsmedewerk Scholing.

Anderzijds ondersteunt Lajos cumela-ondernemers bij hun bedrijfsvraagstuk rondom continue scholing. Dat doet hij vanuit het cursuscentrum van CUMELA Advies.

Takenpakket van Lajos:

  • Bijdrage leveren aan een zo effectief mogelijke verbinding tussen initieel (MBO, HBO, WO) en post-initieel onderwijs. Dick Klop richt zich daarbij vooral op het initieel onderwijs, Lajos gaat zicht richten op post-initieel onderwijs; opleidingen voor  ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de cumelasector.
  • Onderzoek en ontwikkeling van een relevant en breed pakket opleidingstrajecten voor (medewerkers van) onze leden.
  • Vormgeven van kwaliteitscriteria voor het totale opleidingspakket van CUMELA Advies aan de hand van actuele didactische en vakinhoudelijke criteria en het bewaken van deze criteria in de uitvoering.
  • Kansen voor (nieuwe) product-markt-combinaties op het gebied van scholing en opleidingen vertalen naar opleidingsproducten
  • Het geven van scholingsadvies aan cumela-ondernemers om (meerjarige) scholingsplannen voor hun bedrijf te maken

 

 

Auteur: Erna Berends